Component - för entusiaster av ljud och bild.

WM9 - ett nytt format för HD-video

Mycket har skrivits om Windows Media 9, men hur många vet vad det är? Hur många vet vad som ligger bakom detta, eller vad som väntar runt hörnet? Vi på Component tänker här förklara lite om vad, hur och varför vi tror att det pratas så mycket om detta nya format.

Vi tänkte först försöka hålla oss på en lite högre nivå i början, men det kommer säkerligen fler fördjupande artiklar i ämnet längre fram. Vi kommer också att försöka svara på frågor efter bästa förmåga i forumet.

Varför har vi då börjat intressera oss för detta format? Efter att ha levt med DVD och dess relativt dåliga kvalitet sedan 1997 så har vi till sist hittat något som ger oss en känsla av tillfredställelse i fråga om kvalitet. Vi har många gånger fascinerats av den debatt som försiggår om kvalitén på bilden från spelare och projektorer, när vi samtidigt vet att kvalitén på det material som vi matar våra produkter med är så dåligt att det kan jämföras med att köra en Ferrari på rapsolja.

Vad är då WM9?
Den digitala världen mer eller mindre står och faller med något som kallas ”codec”. En codec är en liten mjukvarukomponent som används för att koda eller komprimera data för att på så sätt underlätta överföringen av det. Det smarta med en codec är att den sedan på mottagarsidan packar upp all data till vad det var på sändarsidan. De flesta har säkert använt sig av formatet ZIP, men det som komplicerar fallet med film och musik är ju att detta skall ske mer eller mindre i realtid, d.v.s. som kretskopplat data (streaming data). Detta ställer ju mycket höga krav på prestanda - att det dessutom är stora mängder data (oftast flera mb/s) som skall hanteras, gör det ju än mer komplicerat.

Windows Media 9, eller WM9 VCM codec, introducerades i januari 2003 och är just ett sådant program som används för att koda eller "komprimera" ljud och video med. Microsoft hävdar självklart att denna codec är långt mer effektivt än något annat tillgängligt och säger att man t.ex. kan koda "high quality audio" vid mindre än halva bit-hastigheten (bitrate) jämfört med MP3. WM9 är uppdelad i olika delar, där t.ex. video codec:en heter VC-9. WM9 sägs också innehålla den första codec:en som kan hantera 5.1 ljud med 24-bitar och 96KHz över Internet. Med denna codec har alltså Microsoft siktat in sig på att konkurrera med MPEG2, vilket är den codec som t.ex. används i dagens DVD-skivor.

Microsoft hoppas med VC-9 kunna avsluta debatten över nästa komprimeringsstandard för DVD. De hävdar och demonstrerar mycket bättre avkodningseffektivitet ("bildkvalitet per bit" starkt förenklat) än den nuvarande DVD MPEG2-standarden. Som exempel påstår Microsoft t.ex. att effektiviteten på VC-9 ligger runt 2,5 ggr högre än för MPEG2, d.v.s. ungefär 2,5 ggr fler pixlar för samma film som MPEG2, vilket självklart skulle innebära en avsevärd förbättring för bilden. Det är därför sannolikt att framtida spelare som stödjer WM9 kommer att tillhandahålla mycket bättre bildkvalitet (upp till Hi-Def) eller längre video på samma skiva (en hel säsong av TV på en skiva/diskett), och göra detta utan att behöva blåljus-laser. Tillverkare med miljarder kronor/dollar(val av valuta?) investerade i produktionslinjer som använder nuvarande DVD enheter skulle i och med WM9 bara behöva ändra ett enda chips, inte hela sin infrastruktur.

Det finns som många vet flera mycket omfattande standarder för avkodare. Till exempel har både MPEG1 och MPEG2 noggrant specificerat hur deras codec arbetade, och lämnade därefter utrymme för företag att slåss om vem som gjorde det bästa arbetet med avkodning av bilder och ljud. MPEG4/v264 lär också komma inom en relativt snar framtid, eller i alla fall så snart som debatten över hur "royalty" skall fungera, är löst.

Här har istället Microsoft under tiden gjort flera mycket strategiska saker med WM9. WM9:ans specifikation för codec:en och hur den skall köras på klientsidan är t.ex. fryst, eller åtminstone standardiserad (påstår Microsoft) för flera år. Om detta är sant kommer det att innebära många positiva saker för icke-programmerbara tillbehör, såsom DVD-spelare och portabla MP3-musikspelare. Tillverkare kan då licensiera WM9 en gång för alla utan risk att råka ut för inkompatibilitet efter några år. Microsoft har dessutom engagerat sig i ett ambitiöst licensieringsprogram med tiotals partners. Det är numera alltså möjligt att använda WM9 med i princip alla på marknaden förkommande video-/audioredigerare. Man kan t.ex. använda den i Virtual dub eller Adobe Premiere och med många andra program. När det gäller VC-9, har även Microsoft ansökt om att den skall bli en öppen standard, men mer om det senare.

I dagsläget så använder sig flera stora medieföretag av WM9 för att på så sätt effektivt distribuera program. Ett exempel är SVT.se som använder sig av WM9 vid vissa större evenemang och undersöker dessutom för närvarande möjligheten att helt ersätta Realsystem som är det standardformat de använder mer regelmässigt.

Även ett flertal andra företag som engelska Radioscape Ltd, NTL Broadcast och Tandberg Television, har visat på möjligheterna med t.ex. videoutsändningar i realtid över Digital Audio Broadcasting (DAB) och Digital Video Broadcasting (DVB). Som videokälla användes då CNN Internationals utsändningar från England, kodade med just WM9 och även DAB-utsändningar från Capital Radio Group i London. Överföringen länkades sedan via satellit till USA.

Redan idag pågår också diskussion i Hollywood att erbjuda filmer i "Windows Media High-Definition Video" (WMV HD) som en andra disk tillsammans med vanliga DVD-skivor. Det är också planerat att börja erbjuda nedladdningsbara HD-filmer i likhet med iPod succén i USA.Mera teknik tack!
WM9 är alltså ett format som stödjer high-definition (HD) film. Skillnaden mellan HD och standard definition (SD) går vid 480p/576p, där 720p och högre räknas som HD. Man kan alltså genom att använda WM9, koda olika typer av kretskopplat (streaming) data för ljud och video på en gång och spara ner den färdiga filen till en kvalité helt i klass med - eller t.o.m. betydligt bättre än - en i dagsläget vanlig DVD.

Det mesta pratet runt HD har hittills gällt HDTV, men redan idag är det alltså möjligt att få HD-video via att ansluta en Windows XP-baserad PC till en HD-display. SD som vi får genom vanlig DVD har runt 6ggr lägre upplösning än den högsta tillgängliga i HD. Vad detta innebär vid visning via projektor i 100 tum eller större kan väl alla förstå.

För att förstå lite mer om hur DVD överförs så kan vi berätta att den maximala datahastigheten (datarate) för DVD-Video är exakt 10.08Mbps. Oavsett om det är ett filmklipp på 1 minut eller en långfilm på 2 timmar, är detta den högsta överföringshastighet som är fysiskt möjlig, inklusive ljudspåret. Detta är intressant eftersom en av de första mässorna där WM9 riktigt visade vad det gick för var VSDA (Video Software Dealer Association) Home Entertainment i Las Vegas i juli 2003, där Microsoft hade kodat en demo för Joe Kane (Video Essentials och Digital Video Essentials). Det var demonstrationsslingan "Montage of Images" från DVE, som var kodad med 9Mbps, d.v.s. väldigt nära den maximala överföringsgränsen.

Till CES, nu i januari, hade Microsoft lyckats förbättra den slingan avsevärt samtidigt som de hade lyckats minska datarate till endast 7Mbps. Det klargjordes också vid det tillfället att det utan problem kommer att gå att köra 720p över en röd laser i en DVD, och att det i sin tur lämnar möjligheten till att köra ett ljudspår i DD på 448kb/s datarate för 5.1, d.v.s. en avsevärd förbättring i dynamik och upplösning mot dagens 384kbps.Vad behöver man för att se filmer i detta format? I skrivande stund finns tyvärr ingen DVD-spelare på marknaden med den codec som krävs för att kunna spela upp WM9 filmer, detta kommer dock att förändras under våren då ett flertal tillverkare har aviserat att de planerar att släppa spelare med stöd för detta format. Till exempel har KiSS Technology aviserat att deras DP-600 kommer att klara WM9, även Bravo D3 Home HD DVD skall enligt uppgift klara detta, men dessa har ännu inte kommit ut på marknaden i någon större utsträckning. Även Samsung har visat påtagligt intresse och sägs arbeta för fullt med en WM9-kompatibel spelare.

Men i nuläget är alltså den bästa möjligheten att spela upp de fåtal filmer kodade med WM9 som finns på marknaden en dator. På Microsofts hemsida för WM9 finns mycket tydliga anvisningar för vilken hårdvara som krävs. Den hårdvara som anges just nu, självklart kopplat till högtalare etc., är som följer:

Minsta konfiguration för att spela upp 720p video:
• Microsoft Windows XP
• Windows Media Player 9 Series
• 2.4 GHz Processor
• 384 MB of RAM
• 64 MB Video Card
• DVD-ROM drive
• 1024 x 768 upplösning
• 16-bit ljudkort

Optimal Konfiguration för att spela upp 1080p video med 5.1 surround ljud:
• Microsoft Windows XP
• Windows Media Player 9 Series
• 3.0 GHz Processor
• 512 MB of RAM
• 128 MB Video Card
• 1920 x 1440 upplösning
• DirectX 9
• DVD-ROM drive
• 24-bit 96 KHz Multikanals ljudkort

För båda dessa systemkonfigurationer rekommenderas antingen ett AGP4x baserat NVIDIA eller ATI video adapter kort med minst 32 MB RAM med de senaste drivrutinerna.

För att få tag på material kan ni t ex ladda ner klipp via http://www.wmvhd.com

WM9 – är detta framtidens format?
Att Microsoft har investerat en otrolig summa pengar i WM9 står ställt utanför allt tvivel. Att de dessutom satsar hårt på akademisk utbildning syns inte minst på att deras Digital Media Division (DMD) är fylld av olika doktorer i digital teknik. Med den satsningen så är det klart att man har stora förhoppningar på att bli standard för framtidens HD DVD.

Och det kan vara närmare än man tror. Den 17:e september 2003 lämnades nämligen VC-9 (video codecen i WM9) in till Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) för utvärdering som öppen standard för videokomprimering. Den processen brukar ta mellan 6 – 12 månader. Om VC-9 accepteras kan det betyda oerhört mycket för oss konsumenter. T ex så blir det då fritt fram att utveckla olika applikationer, komponenter och filmer utan att först kontakta Microsoft eller för att sedan få ett godkännande.

Det kommer då förmodligen genast att påverka dagens DVD format, och ett antal filmer kommer då att bli tillgängliga. I nuläget så finns ju t ex T2 med flera titlar utgiven i WM9 (kodad med ca: 6 Mbps) och en hel drös nya filmer släpptes i samband med CES för ett par veckor sedan.

Det har även konstaterats också t ex av Joe Kane vid VSDA 2003 att WM9 är överlägset dagens mest högupplösta standard, D-VHS. Detta gjordes genom en shootout med ”Montage of Images” från DVE kodad i 720p/24 för WM9 (9 Mbps) via en PC enligt optimal konfiguration. Jämförelsen utfördes med en JVC D-Theater bandspelare ansluten via IEEE1394 (Firewire) till en Samsung SIR-165 Tuner för MPEG avkodning och med 720p D-Theater DVE bandet. Från detta var bägge anslutna via DVI till samma Samsung projektor, den som Joe Kane har varit med om att utveckla. Resultatet talade för sig själv. Även om JVC och D-VHS var bra så fans där artefakter som inte alls syntes till för motsvarande material kodat för WM9.

Vi på Component tror och hoppas starkt på att WM9 kommer att komma mer och mer framöver i vår. Vi skulle t ex inte alls vara förvånade om Microsoft kommer att erbjuda detta i sin nya version av X-Box, snarare skulle vi bli överraskade om de inte gjorde det. Det finns så många möjligheter, men tyvärr lurar ju storpolitiken bakom dörren. Problemet är som vanligt att ett flertal olika konsortier, eller industriella grupper försöker att trycka på sina egna format.

Sen finns ju också, som vanligt, osäkerheten om digital kopiering från Hollywood. Även om Microsoft har utvecklat något de anser vara helt säkert så tvivlar t om vi på detta i praktiken. När allt kommer omkring så måste vid någon tidpunkt en film, skiva eller bok någon gång i användningen konverteras till synlig ljus eller hörbart ljud. Vid det tillfället är det ju helt möjligt att med hjälp av en t ex en HD kamera riktad mot en skärm filma av och sedan enkelt redigera resultatet, för att senare digitalisera det i annan form. Resultatet kanske inte är av bra kvalitet jämfört med originalet, men frågan är om det inte är tillräckligt bra? Dessutom har det ju gång efter gång också oftast visat sig att alla krypteringsalgorithmer kan spräckas om det finns tillräckligt med pengar eller intresse som insats.

Men efter att ha sagt allt detta så kan det ju också vara så att det nya systemet är tillräckligt bra för att förhindra tillfällig stöld; tillräckligt bra för att kräva riktigt professionell ansträngning av piraterna. I så fall, kan det kanske vara tillräckligt för att vi skall se riktigt intressanta titlar på detta format inom kort.

Vi på Component hoppas och tror i alla fall på en High-Definition fylld höst.


Skriven av:
Pär Hörnell

Publicerad: 2003-12-25
Uppdaterad: 2007-05-06