Component - för entusiaster av ljud och bild.

Test av komponentvideo-kabel från Marcus Cables!

Turen har kommit till en recension av kanske den viktigaste typ av kabel som existerar i ett hembiosystem, nämligen videokabeln!

Anledningen till att vi säger så är att för med en kabel av dålig kvalitet eller en felaktig utförd kabel så blir bilden otvetydigt och lätt påvisbart sämre. När det gäller audiokablar går både åsikter och smaker isär, men jag skulle vilja påstå att hela upplevelsen inte påverkas i samma höga grad som om bilden är dålig - en dålig bild är så mycket mer påtagligt för den stora allmänheten.

Detta är också intressant eftersom den produkt vi nu har använt och recenserar på ett alldeles förträffligt vis lever upp till de standarder och rekommendationer som beskrivs i artikeln "Videokabelns ABC" - men mer om tekniken senare.

Hur utförs ett kabeltest?
Hur testar man en produkt som en kabel kan man fråga sig? Vi på Component har som vana att först utföra visuella eller lyssningstester för att skaffa oss en uppfattning om produkten som är så skiljd från den tekniska lösningen som möjligt, det är annars lätt att överväldigas av tekniska data. Även om tekniken är en av de saker som fascinerar oss mest, är det ju ögon och öron som till slut skall ha glädje av produkten.

När det gäller bildkablar så är det ju framför allt bilden som skall beaktas. Vi har därför själva definierat ett antal olika testar som vi regelmässigt brukar utföra, där vi bland mycket annat letar efter såkallad ringing eller ghosting (skuggkonturer runt föremål), mäter bandbredd samt studerar subjektiv bildkvalitet. Detta skiljer sig inte speciellt mycket från när vi testar DVD spelare eller andra komponenter, och ger ett i våra ögon rätt snabbt och entydigt svar om produkten håller en god kvalitet.

Efter själva bildtestet så tittar vi även närmare på mekanisk konstruktion, samt går igenom vilka material som använts och vilka för respektive nackdelar dessa kan ha. Här kan vi även applicera de formler som vi tidigare har redovisat i artikeln "Videokabelns ABC". Att vi sedan presenterar det i omvänd ordning i recensionen, genom att först ge er en inblick i de tekniska lösningarna, är ett mer logiskt flöde ur presentationssynpunkt.

Slutligen så gör vi en helhetsbedömning baserad på prisvärdhet och prestanda.

Vad är Marcus Cables?
Marcus Cables är en ny och mycket intressant leverantör som har en småskalig kabeltillverkning baserad i södra England. Det unika med Marcus Cables är att varje kabel byggs efter beställning, där kunden själv bestämmer längden på varje kabel samt alla möjliga och omöjliga kontaktkonfigurationer.Råmaterialet till kablarna kommer enligt Marcus från de främsta tillverkarna inom varje område och är omsorgsfullt utvalt för att ge överlägsen prestanda i prisklassen. Nu kan man ju lätt få känslan att detta skall kosta både en arm och ett ben, men genom att skala bort alla mellanhänder som t ex butiker och marknadsföring så kan priserna kan hållas i botten med en fortfarande hög produktkvalitet.

Beställning och leverans
Vi beställde en komponentkabel (1RCA/3BNC till 1RCA/3RCA) eftersom vi var mycket intresserad av de tillverkningsprinciper Marcus använde sig av. Vi har själva ofta ifrågasatt varför videokablar har lödda kontakter, och när nu äntligen en tillverkare dök upp på marknaden som aviserade en tillverkning med krimpade kontakter så var vi inte sena att beställa en kabel.

Det blev ett fullskalekablage med en aviserad ytterdiameter på17mm. Versionen vi beställde var utrustad med 4st 6.1mm ledare kontakterade med Canares kontakter. Vi valde en special konfiguration med sex meters längd samt terminerade med tre stycken BNC till RCA (för komponentvideo) samt en RCA till RCA (för kompositvideo).


Så här kom kabeln levererad till oss. Klicka på bilden för att se en större bild.

Priset blev 1430SEK, samt 300SEK för transport från England till dörren. Vid kontroll så var den faktiska kostnaden för leveransen faktiskt £26.37 (enligt frimärken som satt på lådan), vilket omräknat i SEK med dagens kurs blir ca: 360 SEK. Marcus tar alltså ut en lägre kostnad än vad den faktiska kostnaden är vilket är generöst. Kabeln kom mycket väl emballerad, där Marcus Cables har nyttjat luftfyllda påsar som packmaterial, ingen risk för en mosad kabel med andra ord.

Paketet levererades av Schenker och inte posten, vilket var bra eftersom det var lätt att ställa om leveransen från hemmet till arbetet. Från beställning till leverans tog det sammanlagt runt 15 dagar, detta inräknat postens transport av paketet. Eftersom kabeln endast tillverkas på beställning kan tiden från beställning till leverans säkerligen variera beroende på hur stort tryck det är på Marcus Cables, så ett gott råd är att vara ute i god tid.

Är Marcus Cables bra?
Nu när ni har fått lite kött på benen när det gäller videokablar och testförfarande så är det dags att applicera den kunskap vi plockat upp och applicera det på en genomgång av Marcus Cables. Vi tar det från början.


Första intrycket är att den är en riktig rejäl kabel. Klicka på bilden för att se en större bild.

Den komponentkabel som jag testat från Marcus Cables är tillverkad av material från VanDamme cables. VanDamme finns i många olika varianter, men detta är den finaste och även kraftigaste. Till skillnad mot andra kabeltyper har faktiskt tjockleken en betydande roll för videokablage, se även artikeln "Videokabelns ABC".

Denna variant av VanDamme används bland annat av BBC, Pinewood Studios, European Formula 1, SKY TV, LWT, Pearson TV. Det är viktigt att inte blanda ihop denna mycket högkvalitativa kabel med billigare och tunnare kablar från samma tillverkare.

Kabeln som har testats var som tidigare nämnt en fyra-ledares multicorekabel, där varje ledare har en yttre ledardiameter på 6.1 mm per ledare och hela kabeln har som sagt en diameter på hela 17mm. Det är alltså ingen liten kabel vi talar om. Skarvarna mellan ytterhölje och de frilagda kablarna (även här kan du bestämma hur lång bit du vill ha frilagd) skyddas av en väl applicerad krympslang. Kabeln är trots sin stora ytterdiameter väldigt flexibel och lätt att böja. Vill man dölja den i kabelkanaler bör man enligt tillverkaren välja ca 20x20mm för att den skall få plats. Färgen på höljet på kabeln är matt vinröd.


Kabel under produktion hos Marcus Cables. » Klicka på bilden för att se en större bild.

Den inre konstruktionen av kabeln består av ett dielektrikum med en yttre diametern på 3.7 mm, samt en mittledare bestående av 7st 0.2mm OFC koppar. Generaliserar man formen blir det en ledare med totala tvärsnittet av ca 0.47mm (tvärsnittet är en "blomma" och inte en cirkel).

Det dielektrikum som har använts av VanDamme är polyeten, vilket i skummad form är det bästa materialet efter luft (tabell finns i "Videokabelns ABC"). Kabeln är specificerad att hålla 75 Ohm + - 1.5%. Tyvärr kan vi inte rakt av applicera de formler vi förut specificerade, eftersom kabeln inte har en solid mittledare, utan består av flera mindre ledare. Vi har inte heller tillgång till den exakta konstanten för just det dielektrikum som har använts, så vi får helt enkelt lita på tillverkarens uppgifter i det fallet och generalisera med att anta en solid ledare. Om vi då stoppar in de siffror vi har i den formel som beskrevs i artikeln "Videokabelns ABC" ser det ut som följer:

138/(SQRT 2,5) x Log10 (3,7/0,47) = 78,2 Ohm

Enligt VanDamme skall kabeln hålla mellan 73,9 till 76,1 Ohm och då måste ju 78,2 Ohm anses som rätt precist, även om detta nu inte är ett exakt värde beroende på osäkerheten på mittledaren samt dielektrum. Hursomhelst så är ändå den totala bedömningen att kabeln är mycket välbyggd samt att den passerar det tekniska nålsögat utan anmärkning.

Marcus Cables kontakter då?
Marcus Cables använder sig av Canares BNC samt RCA kontakter som är specialanpassade för komma ännu närmare den kritiska impedansen 75 ohm. Detta gäller både för BNC som naturligt håller sig vid 75 ohm, men mer specifikt för RCA där detta är högst ovanligt. Detta är ett vanligt problem som man tydligt kan se om man tittar mot spetsen av själva RCA kontakten. På Canares kontakter kan man se att dielektrikum runt mittledaren (den vita ringen) är stor, samt att avskärmningen och kontaktytor är mycket väl avvägda. Om du tittar på en "vanlig" RCA kontakt är detta inte lika vanligt.


» Klicka på bilden för att se en större bild.

Dessutom så använder man en speciell metod för att fästa dessa kontakter kallad "crimping", där kontakterna kläms på kabeln under högt tryck. Detta är definitivt att föredra framför lödning. Dels eftersom minimal åverkan åsamkas dielektrikum och dels för att lödning är mycket svårt, faktiskt i det närmaste omöjligt att garantera vid 75 ohm. Genom att krimpa kontakter så bibehåller man även den dielektriska egenskapen hela vägen fram genom kontakten, eftersom dielektrikum inte behöver skalas bort för lödning, samt inte heller smälter på grund av hög lödtemperatur etc. Mig veterligen så är Marcus Cables just nu mycket ensamma med denna lösning, jag har t ex inte ännu sett eller testat någon annan kommersiell kabel med denna typ av kontakter.


Kabel under produktion hos Marcus Cables. » Klicka på bilden för att se en större bild.

En stor anledning till detta är förmodligen priset. Canares kontakter är runt 10 ggr så dyra som de vanliga kontakter som regelmässigt är monterade på andra videokablar. Vid en småskalig tillverkning så spelar priset på kontakter förmodligen en mindre roll, men vid tillverkningen av 100 000 tals kablar är nog en besparing genom att använda en billigare lösning för stor att bortse ifrån. Det är bara att tacka och ta emot och hoppas att Marcus Cables fortsätter med denna uppenbart utmärkta lösning.

Totalt sett kan man säga att själva kabeln mycket väl uppfyller VSWR på mindre eller lika med 1.1 och ett Return Loss mindre än 24dB upp till 300MHz, men där kontakterna, som har ett värde på VSWR på mindre eller lika med 1.1 och ett Return Loss mindre än 26dB upp till 200Mhz. Detta är en begränsande faktor som också sätter prestanda för kabeln, men lugn detta är nu ingen fara eftersom kabeln fortfarande har rent fantastiska data som är mer än tillräckligt för både HDTV och SHDTV upplösning.

Hur presterar de bildmässigt då?
När vi nu har kommit till den kanske viktigaste punkten så är det viktigt att vi har en bra referenskabel att jämföra mot.

Fram tills idag har Component som referenskabel använt en AudioQuest YIQ-2 kabel med tre AudioQuest Silver BNC samt tre Bulletplugs till ett konsumentpris på runt 6 000 SEK. Denna kabel har i konkurrens med t ex Monster, Supra och IXOS visat sig vara mycket bra, rent överlägsen ett flertal testade kablar. Det var med spänd förväntan som Marcus Cables kopplades in, och förväntan motsvarades med råge.

När det gäller bildkvalitet som rör bilddjup, färgmättnad och inte minst bilddetaljer så var där ingen skillnad mellan AudioQuest och Marcus Cables - Detta är mycket bra, men inte anmärkningsvärt. Det som är mer intressant är att Marcus Cables presterade en bild som var helt i klass med en många gånger dyrare kabel. Det som däremot skulle kunna ses som en knapp skillnad, men som också är en klar om även knapp fördel till Marcus Cables är prestanda ifråga om ringing/ghosting. Här presterade Marcus Cables en något svagare kontur runt objekt, där den del som kvarstod förmodligen kan relateras till impedans problem i testutrustningen (anpassningen mellan BNC och RCA). Vi talar alltså om en detaljnivå som är mycket fin, och där kabeln på intet sätt påverkar bilden i negativ mening.

Marcus Cables passerade också samtliga frekvenssvep (upp till 6.75 MHz statiskt) med bravur, och lämnade testpanel med ett glatt grin i ansiktet. Sammanfattningsvis är denna kabel egentligen vad vi skulle vilja kalla ett facit på hur en riktigt bra videokabel skall byggas. Den uppfyller t ex samtliga krav som står att läsa i "Videokabelns ABC".

Som vi skrev inledningsvis på detta avsnitt så har vi fram tills idag använt oss av AudioQuest YIQ-2 som referenskabel. Detta har nu ändrats, mest beroende på att Marcus Cables presterade något bättre när det gäller ringing/ghosting, men även för att den rent tekniska prestandan i kabeln är garanterad för långt högre prestanda än vad som finns tillgängligt idag.

En annan nog så viktig anledning är att den mekaniska konstruktionen är så fantastiskt genomarbetad, vilket är viktigt när man kopplar i och ur olika produkter så ofta som det kan bli fråga om i testsammanhang. Jag vill i detta sammanhang understryka att krimpning är betydligt mer beständigt än en lödd kontakt. En krimpt kontakt sitter t ex irreverserbart fast för all tid och framtid. Detta är t ex en anledning till att man inom industrin generellt använder krimpta kontakter till alla kritiska applikationer, t ex telekom, där ett fel kostar otroliga summor med pengar per sekund i förlorad intäkt. Det är alltså både säkrare mekaniskt sett och ger betydligt bättre elektrisk prestanda.

Slutsummering:
Marcus Cables komponentkablage är något som alla som funderar över denna typ av kablar skall överväga eftersom förhållandet pris prestanda inte bara är oerhört bra, det dödar all konkurrens. Component rekommenderar mycket varmt Marcus Cables som en klar referensprodukt, där prestanda mer än väl uppfyller dagens och även morgondagens krav.

Det finns dock en del orosmoln, vad händer t ex om denna videokabel blir för populär? Kommer Marcus Cables att kunna fortsätta att leverera denna otroligt kvalitativa kabel till samma låga pris? Och hur lång kommer leveranstiden att bli?

Vi på Component kommer dock inte att riskera att Marcus Cables hinner lägga ner sin produktion, ändra kvalitet eller prissättning - vi beställer fler kablar direkt. Och för er alla som beställer efter oss - kom ihåg att den som väntar på något gott….

Länk till Marcus Cables


Produktbetyg
Teknisk prestanda: 5
Byggkvalitet: 5
Bild: 5
Prisvärdhet: 5

Kringutrustning
Projektor: Marantz VP12-S2
Filmduk: Stewart FireHawk / 110 tum / 1.35 gain
CD/DVD-spelare: Meridian 598 DP
Processor: Meridian 568.2 MM
Högtalare: Audiovector M3 Avantgarde, AVEX Aktivt delningsfilter, Audiovector AV3C Avantgarde, Mirage OM-R2, Mirage BPS150
Slutsteg 1: Perreaux 6160 P (6 x 160w)
Slutsteg 2: Perreaux 200P (2 x 200w)
Slutsteg 3: Myryad MA 120
Signalkablar: Eichman Express 6, Monster 1000i, Ljudmakarn "Digisnake 3"
Högtalarkablar: QED Silver Anniversary
Bildkablar: AudioQuest YIQ-2 med Silver BNC -> Bulletplugs
Nätkablar: Eichman " Power AC Cable", Jorma "JPC 2.5", Ljudmakarn "Master Power Snake" med Shuko goldstick
Filmer: Digital Video Essentials PAL/NTSC, Finding Nemo, Cast Away, Sagan om Ringen "Special Edition", Species (reg 1), Gladiator, Ice Age, Fifth Element "Superbit", Minority Report, Behind Enemy Lines, The Calibrator, AIVA: Guide to Home TheaterSkriven av:
Pär Hörnell

Publicerad: 2004-03-08
Uppdaterad: 2007-05-06