Component - för entusiaster av ljud och bild.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv.

Det finns många sätt att förbättra ljudet i sin anläggning eller sitt lyssningsrum. Att få till sitt lyssningsrum akustiskt är nog ett av de mest långsiktiga och kostnadseffektiva grepp man kan ta när det gäller att uppnå sitt ljudnirvana. Har du väl åtgärdat de akustiska bristerna i ditt rum så ger du din anläggning de bästa förutsättningarna att prestera sitt bästa. När du sedan gör eventuella uppgraderingar i din anläggning kan du fokusera helt på prestandan på komponenterna / anläggningen utan att behöva tänka på att behöva kompensera för brister i ditt lyssningsrum.

Att få till ett akustiskt perfekt lyssningsrum kan av flera skäl kanske inte vara möjligt, men några av felaktigheterna kan gå att lösa på ett relativt billigt och estetiskt tilltalande sätt.

Vad behöver åtgärdas?
De vanligaste problemen som man hör talas om är brister i basområdet och lång efterklangstid, vilket bl.a. kan ge upphov till dåligt stereoperspektiv och lyssningströtthet. "Klen" bas alternativt "bumlig" eller "boostad" bas kan bero på att du i din lyssningsposition befinner dig i en akustisk nolla alternativt en akustisk topp. Lång efterklangstid kan i sin tur bero på att du har för många kala och hårda ytor i ditt rum. Detta gör då att ljudvågorna reflekteras under relativt lång tid mellan dina väggar innan de släcks ut. För att ta reda på om så är fallet i ditt rum kan du helt enkelt klappa kraftigt med händerna och lyssna efter eko.

De här fenomenen är även till stor del beroende av hur du möblerar och vilken typ av gardiner du har (om du har några) etc. För att ta reda på vid vilka frekvenser du har nollor respektive toppar i din lyssningsposition kan du få viss vägledning av detta dokument: Sweetspot.zip

Här kan du även ta reda på hur du kan hitta en bättre lyssningsposition eller placering av dina högtalare m.m. Dokumentet är sammanställt av Adhoc, medlem på Component, och har varit till stor hjälp när jag har akustikförbättrat mitt eget lyssningsrum.

Utöver placering av högtalare och lyssningsposition, möblering etc. kan man blanda annat använda sig av absorbenter och diffusorer för att komma tillrätta med akustiken i sitt rum. Dessa kan man köpa alternativt tillverka själv på ett relativt enkelt sätt, vilket även det finns beskrivet i ovan nämnda dokument.

Nedan beskrivs hur jag gick tillväga när jag byggde mina absorbenter och även vilken effekt det fick på akustiken i mitt lyssningsrum.

Mitt lyssningsrum
När mitt lyssningsrum/biorum var klart och färdigmöblerat upplevde jag att jag hade problem både i basområdet och med klappekon / lång efterklangstid, trots akustiktak och heltäckande matta. Detta yttrade sig som mycket bumlig bas vid vissa frekvenser, vilket var så pass påtagligt att det faktiskt fick mig att helt enkelt avstå att spela en hel del skivor. Stereoperspektivet var också något luddigt och i några fall, t.ex. vid vissa pianostycken, kunde ljudet uppfattas som om det kom från helt fel håll. D.v.s. det lät som om det kom från vänster när det var tänkt att komma från höger.

Vad skulle jag då göra åt detta? Funderingarna kretsade kring byte till processor med möjlighet till rumskorrigering, byte av högtalare, komplettera med en "intelligent" subwoofer och en hel del andra mer eller mindre dyra lösningar.

Till slut beslöt jag mig för att i alla fall börja med absorbenter. Jag tyckte mig höra var i rummet jag hade problem med basen och bestämde mig för att bygga två stycken relativt djupbasabsorberande absorbenter att ställa i hörnen bakom fronthögtalarna. Dessutom funderade jag på att bygga tunnare absorbenter för sido- och bakväggarna för att dämpa klappekon. Dessa placeras så att man minskar första reflexen från "fel" högtalare. Med "spegelmetoden" ser man enkelt var detta är. Man för helt enkelt en spegel längs sidoväggarna tills man ser motstående (front)högtalare från sin lyssningsposition, och där ska absorbenten placeras. D.v.s. om man för sin spegel längs vänster vägg ska man se höger högtalare i den. Motsvarande metod kan naturligtvis användas för tak och golv om man så vill.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv.

I slutänden nöjde jag mig med att placera en tunn absorbent på den bakre väggen och att tills vidare avvakta med sidoväggarna. Så här ser det ut idag med basabsorbenter bakom fronhögtalarna samt en tunnare absorbent på den bakre väggen mellan bak/surroundhögtalarna. Här kan man även se det nedsänkta akustiktaket.

Byggandet av de tjocka absorbenterna
Den stora fördelen med att bygga själv är ju att man till stor del kan välja hur det ska se ut rent designmässigt. Man kan t.ex. välja färg och form. Men det finns vissa saker att tänka på. T.ex. kan det vara bra att veta att det generellt sett är mest effektivt att placera sina absorbenter i hörn, d.v.s. där två väggar och golv (eller tak) möts.
DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv.
De här bilderna, som är kopierade från Adhocs dokument, visar var absorbenterna gör mest nytta. Positionerna markerade med ettor är alltså mest effektiva. Bilden till höger visar med röda och blå pilar direktreflektioner från väggarna. (Golv- och takreflektioner är inte inritade). De svarta pilarna är det önskade direktljudet.

Absorbenten är även som mest effektiv om den placeras med ett avstånd från bakomvarande yta som motsvarar en kvarts våglängd av den frekvens som man ämnar dämpa. Det är dock i praktiken oftast omöjligt eftersom det handlar om ganska långa våglängder. T.ex. är en kvarts våglängd vid 60 Hz ungefär 1,4m ((340/60)/4). Men tänk ändå på att försöka ha ett någorlunda långt avstånd mellan vägg och absorbent om det är möjligt. Samma sak gäller för övrigt om du monterar in ett akustiktak.

Vad behövs då för material?
Jag valde att använda mig av en blandning av svarta och vita (de har olika tjocklek, 20 resp. 15mm) akustikdämpande plattor av komprimerad glasfiber från Ecophon (Sombra A och Gedina) med en total tjocklek på 95mm med ett lager aluminiumfolie mellan ett par av de mittersta plattorna. Till ramen valde jag att använda 22x95mm råplanat virke, 33mm hörnlist samt lite spik och skruv. Ramen målades med en passande svart färg. De verktyg som behövs är borrmaskin, såg, skruvmejsel, hammare och en pensel.

Ett bra alternativ till den komprimerade glasfibern är "vanlig fluffig" byggisolering. Fördelen med den är ett betydligt lägre pris bl.a. eftersom akustikplattorna från t.ex. Ecophon kan vara svårt att få köpa styckevis. Det krävs å andra sidan att man bygger tjockare för att uppnå samma effekt. Se i ovan nämnda excelark vilken tjocklek som krävs för att uppnå önskad absorption.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. 22x95mm virket kapat till rätt längd samt borrade hål för skruv.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Delarna skruvas ihop i hörnen till en ram med lika långa sidor.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Kapa till hörnlister till den hopskruvade ramens ena sida.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Spika fast hörnlisterna på ramen och spackla om det behövs.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Dags för första strykningen med färg. Det är lättare att göra det i det här skedet när inga akustikskivor är monterade.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Fyll på med akustikskivor och ett lager aluminiumfolie. Se i dokumentet Sweetspot.zip vilken skillnad i absorptionsförmåga det gör med folie!

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. När skivorna är på plats monteras de sista hörnlisterna. Hörnlisterna är några mm bredare på insidan än virket är tjockt. Man får alltså ett överlapp så att skivorna hålls på plats. Välj dock en list som är så liten som möjligt så att så stor yta som möjligt av plattorna lämnas bara. Spackla om det behövs och måla det sista svart.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Så här ser det ut när det är klart och absorbenten är placerad bakom fronthögtalaren.

Byggandet av den tunna absorbenten och valet av material
I det här fallet använde jag mig av två lager av Ecophons Gedina (vit, 15mm tjock) akustikplattor. Ramen valde jag att bygga av aluminiumlist med U-profil (16mm bred invändigt, passar perfekt för akustikskivorna) och trälist 15x33mm samt lite skruv och spik. Absorbenten kläddes sen med ett rött linnetyg för att snyggare matcha väggen.

De verktyg som behövs är såg (trä och metall), borrmaskin, skruvmejsel, häftpistol. Nål och tråd och en händig sambo var också till stor hjälp i mitt fall:.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Aluminiumlisterna (2 st.) och trälisterna (2 st.) kapas till rätt längd. Akustikskivorna, i det här fallet 3 st. i bredd, och trälisterna passas in i aluminiumlisten. Borra hål på baksidan av aluminiumlisten och fäst trälisten med skruv.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Här är tre akustikskivor monterade i aluminiumlisterna och trälisterna är fastskruvade i ändarna. Om man väljer att ha endast ett lager akustikskivor kan man klä det hela med tyg redan nu. Jag valde dock att använda två lager akustikskivor...

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. ...därför skruvade jag fast en ram av trä på baksidan av den första ramen med plats för ett lager akustikskivor till. Linnetyget "monteras" på och fästes med häftpistol på baksidan i träramen. Sedan får man med stort tålamod samt nål och tråd se till att hörnorna blir snygga. Min sambo har både stort tålamod och besitter betydande kunskaper när det gäller sömnad...

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Det andra lagret akustikskivor läggs på plats och säkras med spik. Observera att den påskruvade träramen sticker något utanför akustikplattorna, vilket garanterar en luftspalt mot bakomliggande vägg.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Här är den färdiga absorbenten monterad på bakre väggen. Se till att det finns luft mellan vägg och absorbent så att det absorberande materialet kan vibrera fritt.

Hur effektivt var det då?
Jag mätte upp frekvensresponsen i stereo (endast fronthögtalare) i mitt rum m.h.a. en Radioshack Digital Sound Level Meter och sinustoner från Calibrator 6.1. Frekvensstegen på Calibrator är inte så täta, men jag fick ändå en viss uppfattning om var jag hade mina problemfrekvenser och om jag var på rätt väg med mina åtgärder. Mätpunkten var 2m från bakre väggen, 90cm över golv (ganska tillbakalutad lyssningsstil...), samt mitt emellan sidoväggarna, d.v.s. c:a 155 cm från vägg.

Mätning är ju ett sätt att ta reda på vilken inverkan åtgärderna man valt har haft. Att helt enkelt lyssna är en annan mycket rekommendabel metod. Jag är säker på att det mesta man hör/uppfattar går att mäta om man har kunskapen och de rätta verktygen, men det är ju trots allt hur du själv upplever det du hör som är avgörande.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Så här mättes rummet i ovan angiven mätpunkt före komplettering med absorbenter, men färdigmöblerat och med akustiktak:
Medelvärde: 76,4 dB. Standardavvikelse: 6,1 dB.

DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Så här mättes rummet i ovan angiven mätpunkt efter komplettering med tjocka absorbenter bakom fronthögtalarna samt en tunnare på den bakre väggen:
Medelvärde: 75,5 dB. Standardavvikelse: 5,4 dB.
Här ser man en utjämning av kurvan från 63 Hz och uppåt.


DIY - absorbenter och om att ljuddämpa själv. Så här mättes rummet efter komplettering med absorbenter och en korrigering av lyssnings/mätposition 25 cm åt vänster samt 25 cm framåt:
Medelvärde: 72,5 dB. Standardavvikelse: 3,7 dB.

Här kan man tydligt se hur mycket en liten justering av lyssningspositionen kan göra. Den tydliga dippen vid 40 Hz är betydligt utjämnad. Jag fick alltså en total sänkning med cirka: 4 decibel jämfört med den första mätningen, vilket innebär att förstärkaren får jobba lite extra, men responsen är nu mycket jämnare.

Rent mätmässigt gav det alltså större resultat att flytta sweetspot 25cm framåt samt 25cm åt vänster än vad det gav med enbart komplettering av absorbenter. Tittar man i det ovan nämnda excelarket så ser man också att en absorbent med tjockleken 95mm, som jag valde, är effektiv ner till ungefär 63 Hz. Så att absorbenterna inte rår på dippen vid 40 Hz kanske inte heller är så direkt förvånande.

Den hörbara skillnaden är dock påtaglig i den ursprungliga sweetspot (d.v.s. där jag sitter bekvämt tillbakalutad i soffan) och framförallt känns basen mycket tightare och renare än tidigare. Det känns som att detta påverkar hela ljudbilden och musiken som helhet upplevs som mycket bättre sammanhållen än tidigare. Trots att jag valde att inte dämpa av sidoväggarna, som jag hade tänkt från början, tycker jag att jag får ett väldetaljerat ljud och ett väldefinierat stereoperspektiv. Alla de skivor jag hade problem med tidigare kan jag nu spela utan problem.

Uppgraderingarna som jag tidigare nämnde att jag hade i åtanke är inte för den skull lagda åt sidan för all framtid. Men när det blir väl blir dags kommer jag att göra det för att jag har fått nys på en produkt som jag helt enkelt inte kan låta bli för att den i sig själv är kul eller intressant och ingenting annat...

Publicerad: 2005-03-05
Uppdaterad: 2007-04-16