Component - för entusiaster av ljud och bild.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Detta är tredje projektorn med D5-paneler som vi recenserar och kan redan i detta skede avslöja att denna modell rekommenderas för demonstration innan man gör sitt val i denna prisklass. EPSON bjuder framför allt på dynamiska bilder och en förträfflig mångsidighet med sin TW600.

Som grundare och tillverkare av de LCD paneler (som går under benämningen D5) vilka sitter i de flesta av dagens LCD projektorer (t ex Sanyo Z4, Hitachi TX200 samt Panasonic AE900) har EPSON med TW600 lanserat en mycket intressant produkt. Motståndet på dagens marknad är dock väldigt hårt och det gäller att sticka ut bland mängden av högkvalitativa projektorer som finns att tillgå idag.

Med fina projektorer som TW200 och TW500 i bagaget så har EPSON positionerat sig som en av de allra bästa på LCD projektorer och därmed är förväntningarna stora på deras tillskott i D5 familjen. Denna gång handlar det dock inte om en projektor i det högre prissegmentet där TW500 tidigare befann sig, utan istället ser vi två modeller som båda ligger i budgetsegmentet. Vi har även en svag känsla av att denna lansering saknar lite av den högkvalitativa och exklusiva ton som hittills omgett EPSON lanseringar. Det är tydligt att EPSON denna gång prioriterar att (eller är ute efter att) stärka sin position i budgetsegmentet.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Precis som i Sanyos Z4 och Hitachis TX200 som recenserats tidigare finner vi 3st D5 paneler i TW600. Upplösningen hos panelerna är fortfarande 1280x720 och förbättringen ligger främst i en högre fyllnadsgrad d.v.s. tätare pixelmatris samt en panelkontrastökning på 25 % från 500:1 till 750:1. Vi finner även i TW600 en dynamisk iris som har till uppgift att automatiskt reglera ljusflödet och med en del trick erbjuda användaren bättre kontrast och svärta, men mer om det senare.

Om projektorn
Projektorn är relativt stor med måtten 406*310*125 och väger in på ca: 5,2 kg. Designen är inte ny och vi känner igen den från tidigare modeller med endast små kosmetiska skillnader. En nyhet är att EPSON inte valt att ta med motoriserad zoom och fokus denna gång. Istället ersätts de med manuella och traditionella reglage, ett val som reducerar känslan av exklusivitet. På enheten finner vi även knappar för grundfunktionerna, t ex tillgång till menyn, av/på stängning o.s.v. knappar som även återfinns på fjärkontrollen. Luftintag har placerats på undersidan av projektorn, och utblåset på framsidan. Sist men inte minst finner vi reglagen för linsjusteringen på ovansidan av projektorn, vilken justeras med hjälp av två hjul. TW600 har en annorlunda kulör med en vit kylskåpsliknande finish och överlag går tankarna mot just en ”vitvara”.

Zoom och kastavstånd är identiskt med tidigare modeller och detta innebär en zoom på 1,5x. Nedan följer en liten tabell som påvisar bildstorlekar på min och max kastavstånd.

Bildstorlek (bredd)Min KastavståndMax kastavstånd
156cm (70”)2,12m3,19m
177cm (80”)2,42m3,63m
199cm (90”)2,72m4,09m
221cm (100”)3,03m4,55m

Projektorn är alltså kapabel att projicera en relativt stor bild på kort avstånd och med en sin zoom innebär det att den kan placeras relativt fritt i rummet. Linsjustering, eller mer vanligt kallat lenshift, finns för både horisontell och vertikal justering och den erbjuder 100% bildförflyttning vertikalt i båda led (upp och ner) samt 50% horisontellt även här i båda led. Vid bordsplacering och vertikalreglaget i minläge, hamnar bildens överkant på 50 % av bildhöjden över linsmitt. Med vertikalreglaget i maxläge hamnar bildens underkant på 50 % av bildhöjden över linsmitt.

EPSON är bland de tillverkare som erbjuder störst flexibilitet vad gäller linsjustering i både vertikal och horisontellt led vilket är ett stort plus för placeringsmöjligheterna. Det är dock viktigt att notera att man inte kan utnyttja maximal linsjustering både vertikalt och horisontellt samtidigt, utan att de begränsar varandra. Detta innebär att vid maximal vertikal justering går det nästan inte att justera något horisontellt och vice versa.

Fläktljudet på TW600 i det lägsta läget (Theatre Black 1/Theatre Black 2) är specificerat till 26db vilket får ses som någorlunda korrekt. Ljudnivån i detta läge är klart accepterbart. Under testet var projektorn placerad ca 1m ovanför huvudet på en hylla och fläktljudet i det lägsta läget störde aldrig. Dock varvar fläkten upp rejält i de högre lamplägena och här kan man nog säga att det kan störa under filmtittande. TW600 varvar upp fläkten i lägena Theatre Black 1/Theatre Black 2 när projektorn är vänd upp-och-ner. Fläktljudet når då nära samma nivå som i de högre lamplägena när projektorn är rättvänd. Varför EPSON har valt att implementera kylningen på detta sätt vet jag inte men det är en nackdel om projektorn ska takmonteras.

Fjärrkontrollen är relativt stor och ger ett gediget intryck, faktiskt en av de bättre ”medföljande” fjärrkontroller jag använt. Enheten svarar mycket bra på knapptryckningar och fjärkontrollen behöver inte vara riktad mot enheten vid användande. Alla knappar man vill ha återfinns på fjärrkontrollen med ”snabbval” till många av de viktiga funktionerna, betyget blir mycket väl godkänd.

Anslutningar/Signalhantering
När det gäller anslutningar har TW600 det som får anses vara standard idag med ett litet plus. Här finns ingångar för Komposit, S-video, VGA, HDMI och analog Komponent samt vanlig scart RGB via en medföljande adapter. Det sistnämnda får anses vara generöst då många användare har produkter där scart RGB är den bästa utsignalen att tillgå. Ett önskemål hade varit dubbla analoga komponent- eller HDMI ingångar men anslutningsmöjligheterna får ändå godkänt med ett plus för möjligheten med scartkontakten.

Vi ser ofta diskussioner där frågan går het över huruvida den analoga komponentingången eller den digitala HDMI ingången ger bäst bild. Trots att HDMI teoretiskt kan producera en renare bild så är det inte alltid så att den ger bäst bild, beroende på både källan samt själva displayens konstruktion. För att bedöma hur stor skillnaden är på de båda ingångarna krävs att man har en källa med referensbild från både HDMI/DVI samt komponentutgången för att utesluta källan.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Vid testet av TW600 användes en Marantz DV6600 (samt även Panasonic s97) som källa. Dessa spelare kan anses vara rimliga produkter att använda tillsammans med en TW600, och presterar väl i sin prisklass. Skillnaderna från DV6600 var inte stora och det handlade mer om en smaksak där jag föredrog HDMI bilden, då den framför allt var renare och skarpare. Jag kan med detta säga att med de källor jag testat så ger TW600 en likvärdig bild på båda ingångarna vilket är ett gott betyg. Jag valde dock HDMI ingången för ”bästa bild”.

För att undvika ”overscan”, ett läge där bilden klipps några procent, krävs det att man ändrar parametern ”outputscaling”. Inställningen finner man under Image menyn, från ”normal” till ”larger”. Med denna ändring visas bilden i sin helhet med 0 % på overscan och 1:1 pixelmapping, dvs en pixel i källan motsvarade exakt en pixel i projektorns paneler. Även från en pc uppnåddes detta utan problem, mycket bra.

För att undersöka skalningsprestanda studerade jag högfrekvenstestbilder från Digital Video Essentials (DVE). Här märktes tydligt att Marantz-spelaren (och även Panasonic spelaren) skalade upp bättre till 720p än vad projektorn gjorde, se bilden nedan.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Den vänstra bilden visar hur ett frekvenssvep med 1 pixel breda vertikala linjer ser ut när projektorn matas med 720p/1080i. Den högra bilden visar hur det ser ut med analog och digital signal i 576p. Det man ser är hur skalningen från spelaren lyckas hålla de finaste linjerna separerade och därmed öka detaljrikedomen i dessa delar av bilden. Skillnaderna är dock något som är ytterst svårt att se under filmspelning.

Deinterlaceing
Vid matning med interlace signaler som 480i/576i måste projektorn själv omvandla bilden till progressiv. Deinterlaceing innebär att halvbilder, fields, omvandlas till helbilder, frames. Här erbjuder TW600 tre val, Off, Film och Video. Jag använde Peter Finzell testskiva för att utreda TW600:ans prestanda med denna metod. Jag fann att Film och Video hade likartade prestanda och att Off bör undvikas.

Filmbaserat material, vanligen inspelat med filmkamera, tas optimalt hand om med en metod kallad inverse-telecine som kombinerar ihop två "field" för att skapa en progressive "frame". Vad deinterlacern gör i NTSC är att ta den "frame" som skapades av "field" 1&2 för att sedan använda denna "frame" 3ggr, field 3 kastas och sedan tar man "field" 4 och 5 för att visa den 2ggr (ergo 3:2). För PAL eller 2:2 behövs betydligt mer avancerad analys, detta eftersom 2:2 är helt likformigt och inget självklart mönster kan hittas.

Det introducerar därför stora problem och det gäller att hela tiden veta hur man skall pussla ihop fields till frames. Det är detta ”pusslande” som många deinterlacers i projektorer, oavsett prisklass, ofta har problem med, de tappar helt enkelt bort sig. Till följd av detta tappar bilden i upplösning, samt att andra bildproblem uppenbaras.

Det blev vid testet uppenbart att TW600 ofta tappar bort sig där min källa, Marantz DV6600, gjorde ett betydligt bättre jobb på dessa testsekvenser. Detta är som sagt relativt vanligt på projektorer i denna prisklass, men inget man skall acceptera och något som vi på Component önskar se en förbättring av. Vår rekommendation är att satsa på en dvd spelare med erkänt bra deinterlaceing och mata en progressiv signal till TW600.

Videobaserat material, här handlar det om sportsändingar, egenfilmat material etc. kort och gott material som är oförutsägbart då varje field är tidsmässigt unikt och vid rörelse kan man inte sammanföra två fields för att utvinna full upplösning. Således måste man applicera en annan deinterlaceing metod s.k. ”motion adaptive” deinterlaceing. Här gör TW600 ett godkänt jobb, men inte perfekt.

Sammanfattningsvis kan man säga att TW600 gör ett godkänt jobb med deinterlaceingen i prisklassen, men det finns mycket att förbättra.

Bildinställningsmöjligheter
Här levererar EPSON ett flertal olika inställningsmöjligheter vilket ger möjligheter till att kalibrera en mycket korrekt bild. EPSON använder vad de kallar för ”färglägen” och här finner vi 7 alternativ Dynamic, Living Room, Natural, Theater, Theater Black 1, Theater Black 2 samt sRGB. Jag kommer att gå närmare in på dessa färglägen senare i recensionen.

I TW600 finns ett färgfilter som EPSON kallar för Cinema filter som har till uppgift att ge korrekta färger och maximera kontrasten. Notera att detta är ett fysiskt filter som kopplas på vid några av dessa färglägen. Nedan följer en tabell som beskriver hur relationen mellan filter och lampstyrka hänger ihop hos dessa färglägen.

FärglägeLampstyrkaCinema filter
DynamicHögAv
Living roomHögAv
NaturalHög
TheaterHög
Theater Black 1Låg
Theater Black 2Låg
sRGBHög

Under menyn Picture menyn hittar vi inställningar för svartnivå (Brightness), vitnivå (Contrast), färgmättnad (Color saturation), toning (Tint) och skärpa (Sharpness, ”0” fungerar bäst). Vi finner även inställningar för avancerad skärpa där vi kan kontrollera High-band Enhancement, Low-band Enhancement samt H/V Sharpness. Sist i denna meny finns ”Auto Iris” som kan ställas på eller av.

TW600 erbjuder ytterliggare två reglage för inställning av svartnivå (Black Level) och vitnivå (White Level). De är dock inte tillräckligt precisa varför jag rekommenderar att man lämnar dem orörda och istället använder de traditionella reglagen för detta ändamål.

För att finjustering av bilden går man in under Color Adjustments. Här finner vi reglage för balansering av gråskalan i form av temperatur i en skalan 5000K-10000K i 500K stora steg samt ett reglage märkt Skin Tone, mer om dessa i kapitlet ”Gråskala”.

Slutligen finns inställningar för RGB Gain/Bias samt Hue/Saturation för RGBCMY, och sist men inte minst reglage för gammainställning med förinställda värden 2,0-2,4 samt en 9 bands gamma EQ.

Svart- och vitnivå ställs bäst in med hjälp av testskivan DVE (2 % fältet precis synligt i PLUGE och 102 % fältet (Whiter than White) fullt synligt i "Reverse Greyramps").

Här stötte jag på ett problem, hur mycket jag än sänkte kontrasten fick jag inte fram WTW informationen. Det spelade ingen roll vilken dvd spelare jag körde utan resultatet var desamma och jag drog slutsatsen att TW600 klipper WTW. Dock finns en inställning under Image menyn vid namn EPSON Super White, slår man på denna uppenbarades WTW och man hade hela signalen synlig. Till en början undrade jag om denna inställning gjorde något negativt med bilden men efter kalibrering så kan jag konstatera att EPSON Super White skall vara på om man vill uppnå hela signalomfånget, vilket är ett måste för att uppnå en korrekt bild.

Colorspace
Ett vanligt problem med dagens DVD spelare är hanteringen av colorspace. Problemet uppstår när man uppsamplar en SD signal (Standard definition t ex 480i eller 576i) till en HD signal (High Definition t ex 720p eller 1080i). Problematiken ligger i att SD signaler hanteras i ITU Rec och HD signaler i ITU Rec 709, men det finns inget i inkommande signal som beskriver vilket colorspace det tillhör, utan detekteringen sker endast baserad på upplösning.

Vissa projektorer stödjer möjligheten att forcera detta med colorspace så att oavsett inkommande signals colorspace så går det att matcha så att man får korrekta färger. Denna möjlighet finns tyvärr inte hos TW600 (men hos vissa konkurrenter), utan colorspace sätts automatiskt.

Detta innebär att om man har en källa där denna konvertering inte sköts riktigt så rekommenderas att inte uppsampla signalen, utan hellre använda sig av progressiv 480p eller 576p.

Gamma
Gamma hanteringen är av stor betydelse för hur gråskalor återges, och därmed även färghanteringen. Gamma kan förenklat förklaras som "hur mycket ljus skickas ut vid en viss insignal". Den kurva som fås när man plottar detta i en graf kallas gammakurva. Kurvan tas fram enligt y = xG, där x är nivå på insignal (anges från 0.0 (svart) till 1.0 (vitt), alltså 0-100 IRE), G gammavärde för aktuell insignal och y är ljusflödet ut i procent. För en mer utförlig förklaring hänvisar vi till recensionen av Hitachi TX200.

ICR (Instantaneous Contrast Ratio) kan ses som ”scen-kontrast”, dvs. den kontrast bilden uppvisar för en given scen. ICR är alltså helt avgörande för att få ett djup i bilden och bestäms främst av tre parametrar, ONOFF kontrast, ANSI kontrast samt gamman. ICR och djupet i bilden är således direkt relaterad till gamman. Därför är gamma reglaget det som bör associeras till kontrast och inte vitnivå reglaget som, av ren tradition, fått detta namn.

Rekommenderat gammavärde, eller displaygamma, brukar vid matning av PAL-signaler anges till 2.6, detta kräver dock att projektor har väldigt bra svärta samt att rummet är nästintill optimalt. För de flesta digitala projektorer med medelmåttig svärta samt de ljusa rum som folk använder så kan ett lägre gammavärde vara att föredra. Ett lägre gammavärde kommer leda till en ljusare bild som lämnar svärtan snabbare, men man bör inte ha ett gamma värde som understiger 2,2 då bilden kommer att se urtvättad och platt ut. Man bör heller inte ha ett mycket högre värde än 2,6 då detta ger motsatt effekt och bilden blir alldeles för mörk.

EPSONs förinställda värden på 2,0-2,4 är enligt mina mätningar inte helt korrekta. 2,2 ger en gamma på ca 2,3 och 2,4 ger en gamma på ca 2,5. Jag valde 2,4 då mitt rum är nästintill optimalt med mörka väggar samt ett mörkt tak. Här ser ni kurvan för 2,2 efter inställning av vitnivå samt svartnivå enligt DVE.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Kurvan följs närapå perfekt och gamman hamnar på 2,35.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
För vidare kalibrering valde jag 2,4 vilket resulterar i ovanstående kurva.

Här uppnåddes ett gamma värde på 2,54 vilket jag föredrog i mitt rum. Man kan med EPSONs gamma EQ få till en kurva efter behov men då de förinställda lägena fungerade så bra kände jag inte behovet att använda gamma EQ.

På denna punkt får EPSON mycket väl godkänt, det är i princip bara till att välja bland de förinställda värdena, vill man ha ett lägre gammavärde så bör man välja 2,1 eller 2,2. Vill man ha ett högre gammavärde närmare 2,5-2,6 bör man välja läget 2,4. Ingen av dessa inställningar ger någon konstig kurva utan man kan lugnt välja den man tycker passar bäst, mycket bra.

Iris
Med Sonys VPL-HS50 fick vi för första gången upp ögonen för ”automatisk iris” (iris), faktum är dock att Panasonic med sin AE700 var först med denna funktion, dock var den inte i närheten lika dramatisk som Sonys motsvarighet. Idén med iris är mycket simpel, den har till uppgift att reducera ljusflödet och ge användaren en bättre svärta och kontrast, något som dessa LCD paneler är i stort behov av.

Vi har tidigare sett vad en iris kan göra för svärtan och kontrasten men då har det oftast varit manuella iris som ställs i en position och ger ett lägre ljusflöde samt mer fokuserat ljus i mitten av linsen. Detta kommer att bättre svärta men även ljusa scener kommer att tappa i ljusflöde och resultatet är en generellt ljussvagare bild. Idén bakom iris är att ge oss det bästa av en manuell iris utan att förlora trycket i ljusa scener. Det den gör är att den sluter sig vid mörkare scener och öppna sig när ljusa scener visas. För att bedöma när iris på TW600 börjar jobba kan vi jämföra ljusflödet mellan iris på och av. Detta åstadkommer vi genom att mäta ljusstyrkan på fasta IRE fält som löper från 0-100IRE, i tabellen nedan visas den uppmätta ljusstyrkan och även relationen mellan på/av.

IRE0102030405060708090100
Auto På (fL)0,0020,040,170,490,911,692,483,665,317,029,25
Auto Av (fL)0,0170,070,220,540,971,722,53,725,377,069,23
På/Av (%)12577791939899989999100

Som vi ser börjar iris att jobba vid runt 40IRE och det är först under 10IRE som den kapar ljusflödet dramatiskt och vi har här endast 12% kvar av det ursprungliga ljusflödet.

Detta är inte hela sanningen utan TW600 använder sig även av en dynamisk gammajustering när irisen börjar jobba. Detta för att ljusa objekt i mörka scener inte skall tappa allt för mycket lyster när ljusstyrkan kapas. I de flesta mörka scener så återfinns endast svagt lysande objekt men då och då kan en mörk scen innehålla ett eller flera starkt lysande objekt och då har man två val.

1. Hålla iris stängd, detta kommer att förbättra svärtan i bilden. Objekten kommer då att tappa lyster men det kan återställas genom att applicera gammajustering på delar som ska vara ljusa. Lystern återställas och kontrasten i bilden kommer att öka. Dock finns det en överhängande risk för kompression i ljusa delar av bilden.

2. Öppna upp iris för att ge objekten lyster utan att applicera för mycket gamma. Detta resulterar i sämre svärta och lägre kontrast så länge det finns starkt lysande objekt i bilden. Fördelen är att problem med bildförvrängning hålls nere.

Den metod man väljer bestäms av ljusintensiteten i bilden, olika APL (Average Picture Level) innebär olika lägen på iris. Ett exempel hittar vi vid 10 IRE i tabellen ovan. TW600 stryper här ljusflödet men är sparsam med gammajustering eftersom fullt (dvs. motsvarande nivå utan iris) ljusflöde ej har uppnåtts. En automatisk iris är alltså alltid en kompromiss men en nödvändig sådan om projektorns paneler inte själva kan uppnå ett högt kontrastomfång.

Hur arbetar irisen i TW600?
EPSON har valt att endast implementera en irisfunktion och man kan endast välja mellan ”Auto” av/på. Flera av Epsons konkurrenter har större valmöjligheter här, och olika möjligheter att kombinera olika irisfunktioner. Jag saknar inte en manuell iris på TW600 då den har sina 6 olika färglägen som i mitt tycke fungerar på ett liknande sett eftersom iris har samma omfång och arbetssätt vid alla dessa färglägen. Det hade givetvis inte skadat med en manuell iriskontroll för att kunna precisera ljusflödet ännu mer efter behov men med dessa färglägen som finns på TW600 känner jag inget behov av en manuell iris som komplement till iris.

Det första som slår en är att EPSON har valt en väldigt långsam iris, det tar runt 10sek från iris att gå från öppen helvit (100IRE) till stängd helsvart (0IRE). Detta innebär att när man växlar mellan olika IRE bilder får man se en enorm fördröjning i ljusflödet och den välkända IDE (Iris Delay Effect) är mycket uppenbar. En träffande beskrivning på detta fenomen är att likna det till en dimmer. När man tittar på film så ser man nästan ingen IDE alls och många gånger undrar man om ens iris är aktiv för att senare se i menyn att den har varit aktiverad. Den långsamma iris ger alltså användaren en väldigt behaglig justering av ljuset under filmtittande och jag kan inte komma på någon gång då jag märkte av IDE under filmtittande vilket är ett mycket gott betyg.

Detta har uppenbarligen en given nackdel, och det är att iris oftast inte hinner sluta sig helt för att åstadkomma maximal kontrast. Det innebär att EPSON i praktiken aldrig kommer att använda hela det dynamiska omfång som iris faktiskt kan jobba i. Däremot kommer iris att hinna ner till maximal läget i filmer som har långa partier av mörka scener under stora delar av filmen. Detta kombinerat med en lagom mängd gammajustering som sällan komprimerar vitt gör att TW600, i vissa scener, uppnår en för LCD tekniken smått fantastisk kontrast.

Ett mycket enkelt test för att illustrera detta är precis i början av kapitel 3 på Star Wars Episode III. Där har vi en stjärnhimmel som relativt snabbt följs av en ett mycket stark lysande objekt i form av solen. När stjärnhimmeln presenteras börjar iris att sluta sig men den hinner inte till maximal läget innan den tvingas att öppna sig p.g.a. solen. Om man istället pausar bilden när stjärnhimmeln visas och väntar på att iris skall sluta sig helt får man se en markant skillnad i svärta och kontrast. Här når TW600 en kontrast och svärta som är bland det bästa jag sett på någon digital projektor och reflekterar siffrorna som senare kommer att presenteras. Men den är såpass långsam att oftast hinner bilden bli ljusare innan vi får ta del av denna svärta och kontrast. Vi kommer således under visning av normalt filmmaterial få en kontrast och svärta som inte reflekterar siffrorna som mättes upp.

Den positiva sidan av detta är att IDE nästan elimineras helt och iris jobbar nästan helt obemärkt. Med detta sagt får iris på TW600 väl godkänt och den gör ett förträffligt jobb med att ge användaren en markant upplevd ökning av kontrasten samtidigt som själva funktionen arbetar obemärkt, illusionen är nästan fullständig.

Gråskala
För att en bild skall kunna bedömas på ett likvärdigt vis mellan projektorer är det ett absolut krav att de är riktigt kalibrerade. För att kunna återskapa den bild som regissören menat måste gråskalan följa en standard som kallas D65, där D65 är en punkt/koordinat i ett CIE-diagram. D65 är alltså ingen temperatur-angivelse, men man kan däremot säga att D65 motsvarar en temperatur på 6504K, men det är inte hela sanningen.

Temperaturen anger bara var man befinner sig på "black body curve", eller på ett ungefär var man befinner sig horisontellt i ett Chromaticity Diagram (CIE-diagram). Ett CIE diagram kan enkelt beskrivas som ett diagram där koordinater för hur färger förhåller sig till varandra är representerade.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Detta innebär att en justering av temperaturen i princip förflyttar oss horisontellt i CIE diagrammet, balans mellan blå och röd. TW600 erbjuder ett intressant tillägg till detta med reglaget Skin Tone. Detta reglage, med ett något förvirrande namn, flyttar oss på ett ungefär vertikalt i CIE diagrammet, balans mellan grön och magenta (blå och röd). Det här är en mycket fin funktion för att bättre kunna pricka in D65. Skin Tone reglaget ställdes in på värdet 3 under resten av kalibreringen då detta var det jag fann som närmast D65, mycket fin funktion att kunna tillgå.

Innan kalibrering av gråskalan valdes med hjälp av en 70 IRE bild den förinställda temperaturen hos TW600 som låg närmast 6504K. TW600 erbjuder användaren att välja utgångstemperatur för kalibreringen på en skala som löper från 5000k till 10.000K med en ökning av 500K i varje steg. Färgläget som valdes för kalibrering är Natural då denna gav den bästa gråskalan, hur de andra färglägena mätte kommer jag till senare.

Jag började med det logiskt valet 6500K som på vårt exemplar mätte en bit över 7000K. Det läge som var närmast på testexemplaret var 5500K som mätte ca 6300K, vilket var det läge jag utgick från när jag började kalibreringen. Även två andra testade exemplar av TW600 gav en temperatur närmast 6504K vid 5500-6000K i färgläget Natural. Skin Tone ligger oförändrad på 3.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Gråskalan ser bra ut från fabriken, även om det som ofta finns utrymme för förbättring.

Vid kalibrering itererar eller växlar man mellan att justera Gain (kontrast) och Bias (brightness). Då projektorn mätte så pass bra ur kartong kunde jag starta med detta utan större förändringar på grundinställningarna. T ex behövdes inte vitnivån justeras nedåt för att få rött att hänga med hela vägen upp till 100 IRE, ett annars inte helt ovanligt problem med projektorer utrustade med UHP lampa (kvicksilver baserade).

Efter kalibrering presterar TW600 en mycket fin gråskala utan några toppar. Vid nivåer under 30IRE börjar däremot blått att tappa lite i tracking vilket uttrycker sig som en något blåtonad svärta. Detta är dock inte anmärkningsvärt utan är vanligt på de flesta projektorer i prisklassen.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Som vi såg ovan är inte färgtemperatur ett tillräckligt exakt mått på gråskalehanteringen eftersom det inte ges någon upplysning om hur färgen ligger i förhållande till D65. Vi kan alltså nå en tillsynes bra färgtemperatur men ändå ha en grön eller magenta tintad gråskala. Ett mycket bättre värde som visar hur nära man ligger D65 är att titta på deltaE, eller dE. Detta värde representerar hur toleransen mellan färg och luminans representeras mellan 0 – 100 IRE och berättar hur långt ifrån D65 vi befinner oss vilket är ett exakt mått till skillnad från temperaturen.

Mätningar vid 20 IRE illustrerar detta på ett bra sätt, temperaturen är faktiskt längre ifrån 6504K efter kalibrering men trots det har deltaE minskar eftersom både röd och grön ligger närmare D65 (100 % strecket i diagrammet ovan).

Ett deltaE-värde på 1 brukar anses vara nära nog perfekt men 3 är väl godkänt, och märks inte vid vanlig filmvisning. Värden över 3 är väl synliga för ögat.

DeltaE ligger mellan 0-3 från 30-100 IRE vilket får anses vara ett bra betyg på projektorns gråskala. TW600 har en mycket fin gråskala som även okalibrerad är mycket bra, vilket är en klar fördel för alla de som inte har tillgång till avancerad mätutrustning.

 Temp. °K
Okalibrerad
Temp. °K
Kalibrerad
DeltaE
Okalibrerad
DeltaE
Kalibrerad
20 IRE651868851910
30 IRE61076492122
40 IRE6216636433
50 IRE6206646332
60 IRE6138642541
70 IRE6309642651
80 IRE6326645253
90 IRE6203648851
100 IRE6264653470

Gråskala och automatisk iris
Som tidigare nämnt så kommer iris att arbeta på olika vis när man testar med ett testfält som består av ett IRE fönster jämfört mot hela fält. Detta kommer naturligtvis även att påverka gråskalan, speciellt vid den lägre delen av IRE skalan. En metod att uppnå en närmare representation av hur projektorn arbetar under film är att finjustera kalibrering mellan 20-40IRE med fält bestående av IRE fönster eftersom detta läge på iris bättre representerar hur den arbetar under filmvisning.

Vid mina tester märkte jag dock inga stora skillnader på TW600, men visst fanns de där. Jag valde dock att inte justera med IRE fönster denna gång, men det kan vara aktuellt på en projektor som applicerar en högre signaljustering när irisen är aktiv.

Ett tips är alltså att först ställa in gråskalan som vanligt med hjälp av IRE fält, men att sedan kontrollera dessa inställningar med IRE fönster där man bättre kan se om iris är aktiv, och sedan finjustera dessa delar. Märker man att det skiljer mycket mellan fält och fönster när iris är aktiv kan man välja det bästa resultat man kan uppnå med fönster. Nedan följer ett exempel:

Om en projektor har en iris som är aktiv mellan 0-40IRE så bör följande kalibreringssteg tas:
1. Kalibrera som vanligt hela IRE skalan med hjälp av IRE fält.
2. Kontrollera spannet 20-40IRE med hjälp av fönster.
3. Skiljer det för mycket mot standard kalibreringen använd fönster för kalibrering av 20-40IRE.
4. Om detta förstör resten av skalan så försök att kompromissa, över 40-100 IRE är dock viktigare och skall prioriteras.

Färghantering
Under gråskala kom jag in på CIE diagram. För att visa en projektors möjlighet att återge färger så mäts en triangel upp bestående av koordinater där mätvärden för både primärfärger och sekundärfärger placeras ut i CIE diagrammet. Den triangel som uppstår kallas för Gamut, som i sin tur naturligtvis är en del av ett CIE diagram. Gamut kan enkelt beskrivas vara en representation på vilka färger i en färgmodell som kan återges. Människans syn har vissa "begränsningar" som gör att vi inte kan uppfatta alla färger. Detsamma gäller t ex projektorer och monitorer som har ett ännu mer begränsat utrymme att välja färger ur.

TW600 har en unik funktion som gör att den skiljer sig från de flesta andra projektorer byggda på samma teknik. Funktionen är ett inbyggt färgfiltret som ger en stor skillnad på färgkorrektheten. Med anledning av detta ser jag nödvändigt att redovisa hur gamuten ser ut både med färgfiltret avslaget och påslaget. Först visas gamuten för Living Room (vit triangel) där filtret är avslaget. Den grå triangeln visar den standardiserade gamut som finns specificerad för PAL(EBU), för korrekta färger ska man alltså ligga så nära den som möjligt. Primärförgerna i CIE diagrammet påverkas inte nämnvärt av graåskala kalibrering men däremot påverkas sekundär färgerna. För att illustrera detta börjar jag med CIE diagrammet för Living Room innan kalibrering.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Vi kan se här att av primärfärgerna ligger blått och rött bra till, men att grönt drar mot gult. Av sekundärfärgerna ser vi att cyan drar mot blått och gult drar mot grönt, magenta är den som ligger mest fel och är alldeles för blåtonad. Vi kan också se att vitpunkten ligger fel (det streckade korset) och drar mot blågrönt. Detta är ett bra exempel för att påvisa hur sekundärfärgerna påverkas av gråskalan och vi kan tydligt se hur även sekundärförgerna precis som vitpunkten dras mot blågrönt. Nedan till vänster på bilden följer CIE diagrammet efter kalibrering.

Observera att primärfärgerna ligger oförändrade men det har hänt mycket med sekundärfärgerna. Alla tre har hamnat på betydligt bättre positioner, den största skillnaden ser vi på magenta som nu ligger en bra bit närmare sin optimala position. Vitpunkten har även den flyttats och ligger närmare D65, mätningen av vitpunkten görs på ett 100IRE fält och eftersom Living Room tappar i korrekthet när den kommer upp till 100IRE så ligger vitpunkten i detta diagram lite fel, saknas lite blått vid 100IRE.

TW600 har kontroller för RGBCMY och möjligheten att justera Hue/Saturation för varje färg individuellt, men det är relativt komplicerat att påverka hur färgdekodern arbetar med bibehållen gråskala. Ett annat problem är att denna funktion inte går att använda samtidigt som man använder Gain/Bias för RGB, man får helt enkelt välja vilken man skall justera. Enligt EPSON beror detta på att båda inställningarna justerar samma Colorspace internt och att inställningen av den ena kommer påverka den andra, vilket i syn tur medför att det idag inte går att justera båda samtidigt. Detta är enligt oss en stor brist för dem som har möjlighet att kalibrera med mätinstrument, och man bör förbättra detta till kommande modeller eller programvaruuppdateringar.

Det går endast att uppnå en hyfsad färgkorrekthet med läget Living Room när filtret är avslaget, dock kommer man inte att hamna lika nära som med filtret påslaget. Många element i bilden får därför ett litet onaturligt utseende i lägen med filtret avslaget, t.ex. grönt gräs som får en gulaktig toning .

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Ovan till höger följer gamuten i färgläget Natural där färgfiltret är påslaget.

Vi ser här en stor skillnad, framförallt på primärfärgerna. Här ligger blått relativt oförändrat, rött mättas något mer och hamnar på en bättre position. Grönt har ändrats markant, mättnaden på grönt är kanske på gränsen till lite för mycket, men hellre det än att den dras mot gult som innan. Notera även hur EPSON med hjälp av detta filter fått bort den orangea ton på rött som är vanlig på projektorer av den här typen och som vi har sett på flera konkurrerande projektorer. Istället återges en mycket fin och djup röd färg.

Sekundärfärgerna ligger betydligt bättre till nu när vitpunkten ligger på D65 och det finns inte mycket att anmärka på i den här prisklassen. Kanske hade de dock kunnat rättas till helt om Hue för CMY hade varit möjligt att kombinera med justering av Gain/Bias.

Vid betraktning utan instrument är färgerna som TW600 visar mycket bra och väldigt naturliga. Jag imponerades stort av de färger som TW600 presterar, ett mycket bra djup i färgerna och en naturlighet som är en fröjd att skåda.

Ljusstyrka/Kontrast/Svärta
Det finns primärt två sätt att mäta kontrast. ANSI eller On/Off. Kontrast enligt ANSI-normen mäts genom att man projicerar 16 rutor, varannan ruta är vit och varannan svart. Medelvärdet av ljusmängden från de vita rutorna delas med medelvärdet från de svarta rutorna. Detta ger oss ett mått på den samtidiga skillnaden mellan svart och vitt.

On/Off kontrast mäter man genom att ange skillnaden mellan en helt vit bild vid 100 IRE (full on, ljusstyrkan) och en helt svart bild vid 0 IRE (full off, svärtan). Detta värde ger, som de flesta säkert förstår, ett betydligt högre resultat. Detta beror naturligtvis på att det inte finns något skarpt vitt ljus parallellt som bleker ned svärtan hos de svarta rutorna (som hos ANSI-normen).

Vad som är viktigt att förstå är att det ofta kan vara en diskrepans mellan hur en bild upplevs och hur den mäter. Skälet till detta är att uppmätta kontrastsiffror i princip inte säger någonting om den upplevda bilden när det gäller projektorer med iris. Implementationen av iris är den avgörande faktorn och därför får mätvärden lägre relevans.

För att visa på hur TW600 presterar har jag i tur och ordning arbetat igenom varje färgläge. Auto Iris var aktiverat i samtliga mätningar.

Mängden reflekterat ljus från duken mäts i footLamberts (fL). Vi på Component såväl som SMPTE (Society of Motion Picture Television Engineers) rekommenderar 12 fL för mörka rum. FootLamberts är en enhet som beror av dukstorlek. Därför anger vi alltid ljusstyrkan i lumens som är en enhet helt oberoende av duken. För att beräkna fL för din egen duk, använd formeln: footLamberts = lumens/(dukstorlek i m2)/10.76* (dukgain).

Duken som mätningarna gjordes på var en 16:9 duk med bredden 180cm (ca 80”) samt har en uppgiven Gain på 1.

Dynamic - här har vi ett för klassen mycket bra ljusflöde som mättes upp till hela 879 lumens (45fL från min duk). Detta räcker gott och väl för att titta på t.ex. sportsändningar eller spela tv-spel med relativt mycket omgivande ljus i form av lampor eller annat. Färgerna är allt annat än korrekta och en snabb omkalibrering för att få dem hyfsat korrekta reducerade ljusflödet till 684 lumens (35fL).

Man ligger nära D65 upp till ca 80IRE, över 80IRE vill färgerna inte samarbeta längre. Dock är det ingen katastrof och fullt dugligt för sportsändningar eller tv spel. Kontrasten mättes till 9000:1, där reflekterat ljus var 45fL vitt och 0,005fL svart. Living Room - här uppnås ett lägre ljusflöde, initialt på ca 590 lumens (30fL), efter kalibrering fanns ca 489 lumens (25fL) kvar. Precis som för Dynamic är det svårt att få till D65 över 80 IRE med bibheållen ljusstyrka och detta kommer leda till att ljusa scener får lite onaturliga färger. Svärtnivån var som för Dynamic nämligen 0,005fL och detta ger en kontrast siffra på 5000:1.

Natural - har uppnås det mest korrekta färgläget, svärtan mätes efter D65 kalibrering upp till 0,002fL och på en 100IRE bild finner vi 225 lumens (11,5fL). Detta resulterar i en kontrast på 5750:1.

Theater - resulterar i ungefär samma ljusflöde som Theater Black lägena men med högt fläktljud och en mindre bra hantering av gråskalan. Inget läge man skall bry sig om med andra ord.

Theater Black 1 - i detta läge sänks fläktljudet rejält och även ljusflödet minskar. I detta läge uppnås en något sämre gråskala än Natural med en liten topp på 40IRE, färghanteringen i CIE diagrammet är nästan identiskt. Ljusstyrkan efter kalibrering mättes upp till 157 lumens (8fL) och svärtan till 0,002fL, med en kontrast på 4000:1. Den upplevda svärtan är bättre jämfört med Natural speciellt finns inte den något blå/gråa ton i svärtan som återfinns i Natural, men den saknar trycket som Natural ger i ljusa scener.

Theater Black 2 - som är väldigt likt Theater black 1 på alla punkter och det finns ingen anledning att redovisa siffror här, se Theater Black 1.

sRGB - ingen tid alls ägnades detta läge avsett för datorer.

Det är svårt att välja vilken av Natural eller Theater Black som ger bäst bild. Jag utgår ifrån mitt rum där jag inte är i behov av de extra ljus som Natural erbjuder då jag kan mörklägga helt samt har mörka väggar och tak. Med dessa förutsättningar föredrar jag den fina svärta som Theater Black bjuder på och den högre upplevda kontrasten. Natural har något bättre hantering av färg och gråskala, men det är väldigt små skillnader. Med detta sagt och även fläktljudet inräknat faller mitt val på Theater Black som bästa val för hemmabio.

Kontrasten med iris avslagen gav en svärta som låg på ca 0,015 vid Natural vilket ger 766:1 i grundkontrast. Vi ser att iris teoretiskt ger nästan en kontrast ökning på över 7ggr grundkontrasten. I praktiken får vi dock ta del av en kontrastökning som motsvarar, uppskattningsvis, 3 ggr grundkontrasten vilket är mycket bra. Denna sektion avslutas med en övergripande tabell över färglägena.

Ljusstyrka efter kalibreringONOFF kontrastHantering av gråskalaFärgkorrekthetFläktljud
Dynamic35fL/684 lumens7000:1Icke GodkäntIcke GodkäntIcke Godkänt
Living R25fL/489 lumens5000:1GodkäntGodkäntIcke Godkänt
Natural11,5fL/225 lumens5750:1Mycket braBraIcke Godkänt
TheaterN/AN/AEj testatEj testatEj testat
TB 18fL/157 lumens4000:1BraBraBra
TB 28fL/157 lumens4000:1BraBraBra
sRGBN/AN/AEj testatEj testatEj testat

Optik/Paneler
Den optiska skärpa som TW600 bjuder på är fullt godkänd och är i stort sett vad man kan förvänta sig av denna prisklass. TW600 har en lite mjukare bild speciellt när den matas med SD (Standard Definition) material som DVD. Den är inte oskarp men saknar lite av den krispighet som vi sett på andra LCD modeller. Dock verkar inte detta bero på optiken. Detta kunde bekräftas genom att TW600 matades HD material via en PC. Bilden fick en mycket bra skärpa och även Windows desktop var väldigt skarp. Ett plus är att skärpan hålls tämligen jämn över hela bildytan, något som man lätt själv kan testa genom att flytta runt projektormenyn. Ojämn skärpa brukar vara mest uppenbart när man kör datorapplikationer. Med detta sagt får den optiska skärpan godkänt.

Konvergensfel, d.v.s. när de tre panelerna inte sammanfaller helt, kunde observeras men det rörde sig om endast 0,5-1pixel åt något håll och var inget som syntes från normalt sittavstånd. Det är sällan man får en projektor med perfekt konvergens i denna prisklass. Så länge det rör sig om runt 0,5-1pixels förskjutning får det anses vara acceptabelt.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.
Vertical Bandning, vertikala fält i bilden. kan observeras vid kritisk betraktning. Men detta kan anses gälla alla LCD projektorer och upplevdes aldrig som störande. Ett annat vanligt problem med LCD tekniken är Fixed Pixel Noise. FPN uppenbarar sig som smutsiga vertikala "strängar" i bilden. FPN framkom tydligare men även här är det marginellt och observerades endast i väldigt få scener där det mesta av bakgrunden var av en mörkgrå karaktär t.ex. mörka moln.

Vi har på marknadens samtliga EPSON D5-baserade projektorer sett att de har problem med att hålla jämn temperatur över hela bilden. Detta uppenbarar sig när man har uppe ett IRE fält eller någon annan vit/grå enfärgad bild, man kan då se hur ena sidan dras mot grönt och andra mot rött. Tyvärr så uppvisar även TW600 detta problem, den första enhet jag mätte hade nära 3800K i differens mellan vänster och höger sida. Den andra enheten mätte mer rimliga 800K i differens och tyvärr får vi konstatera att man förmodligen behöver acceptera ungefär 500-1000K differens på D5 projektorerna. Detta problem blir speciellt tydligt när stora delar av bilden är enfärgad i någon grå/vit ton t.ex. en molnig himmel eller isen på en hockeymach. Detta ställer naturligtvis till problem vid kalibrering av gråskala. Den uppmätta gråskalan blir endast representativ för en area runt mätaren, desto längre bort från denna area man kommer desto större blir dE.

Observationer
Man slås av den dynamik som TW600 presterar, mörka scener som grottscenerna i Sagan Om Ringen presenteras med god svärta och fin ICR. Dessa scener som tenderar att vara mörka ett längre tag ger den långsamma iris på TW600 chansen att sluta sig helt och prestera maximal kontrast. När detta inträffar så har man ett stort leende på läpparna och förundras av att detta är en LCD projektor med ca 700:1 i grundkontrast, mycket bra. Men som jag tidigare sagt så är genomsnitts ICR som TW600 presterar i mörka scener inte i närheten lika bra som när den får chansen att nå sitt bottenläge vilket inte händer allt för ofta.

TW600 hanterar mörka scener med bravur och bättre än många projektorer i samma prisklass och den når faktiskt ibland upp till prestanda som vi är vana att se av en HD2+ baserad DLP projektor. De scener när iris får chansen att slutas helt når vi en kontrast och svärta som är enkel att jämföra med DLP projektor baserade på DC3 teknologi. Det skall poängteras ännu en gång att TW600 inte når DC3 prestanda i mörka scener överlag utan bara ett fåtal gånger och i genomsnitt är mörka scener jämförbara med HD2+ DLP projektorer.

Svärtan hos TW600 i Theater Black är jämförbar med t ex Sonys VPL-HS50, vilken dock har en något bättre svärtbotten. Bilden i övrigt är väldigt likt just denna modell där båda erbjuder mycket fin svärta och kontrast i mörka scener men är aningen för ljussvaga och tappar en del tryck i ljusa scener, dock erbjuder TW600 lite mer tryck i ljusa scener än HS50:n.

Bilden i övrigt kan beskrivas i Theater Black som ganska ”matt”, trots den fina kontrasten i mörka scener saknas den dynamik som återfinns på DLP projektorer i samma prisklass. Framförallt erbjuder dessa DLP projektorer en betydligt livligare bild, med deras höga ANSI kontrast får vi ett mycket fint djup i ljusa scener samt att grundkontrasten är såpass bra att även mörka scener presenteras med stor realism. Här har LCD tekniken en del att jobba på.

Så länge vi har mörka scener där det inte finns allt för starkt lysande objekt är skillnaderna väldigt små i svärta och kontrast mellan TW600:an och DLP projektorer i samma prisklass. Men som för alla iris projektorer kommer dem inte att kunna hålla denna nivå genom hela filmen och överlag kommer fortfarande DLP projektorerna att upplevas ha en bättre kontrast i mörka scener. I och med iris har detta gap minskat rejält och i dagsläget befinner vi oss på en nivå där det krävs att vi går upp till DLP projektorer utrustande med DC3 teknologi för att ta ett steg till i mörka scener. Således kan TW600:ans prestanda i mörka scener placeras relativt jämlikt DLP projektorer i samma prisklass, dock ligger den och de flesta LCD projektorer fortfarande ett steg bakom om än litet. I läget Theater Black bjuder TW600 på en svärtbotten som är ledande bland D5 projektorerna tätt följt av TX200:an.

Ljusa scener i Theater Black blir något matta och här önskar man lite mer ljus, det krävs att man går upp till Natural för att få det där lilla extra trycket man efterfrågar, tyvärr på bekostnad av svärtan.

Jag hade önskat en lite snabbare iris som kan ge den svärta och kontrast som TW600 har kapacitet till i fler scener och filmer. Jag har dock full förståelse för EPSONs val då iris jobbar väldigt obemärkt. Min önskan är ännu ett iris läge som jobbar betydligt snabbare så att användaren själv får avgöra vilken man tycker bäst om.

En av de största skillnaderna med de nya D5 panelerna är den bättre fyllnadsgraden som resulterar i mindre SDE (Screendoor Effect). Detta bidrar till att bilden känns mer komplett och LCD tar med D5 panelerna ett steg närmare DLP på denna punkt, dock är det en bra bit kvar innan man når fyllnadsgraden som DLP har. Då man nästan lyckats eliminera de klassiska svagheter som LCD dras med vertikal bandning, scanline-problemet samt FPN så uppnås en bra transparens/renhet i bilden och frågan är om man inte har gått om DLP gällande teknik relaterade artefakter i bilden. Det välkända uttrycket ”som att titta ut genom ett fönster” känns även applicerbart på LCD projektorer idag.

Förutom att man alltid kan önska mer kontrast och svärta har jag dessa punkter som jag skulle vilja se en förbättring på:

1. Färg och temperaturskiftningarna i bilden (gäller alla D5 baserade projektorer)

2. Reducerat fläktljud vid takmontering.

3. Möjlighet att kombinera D65-gråskala med ett lite högre ljusflöde (minst motsvarande Natural) och ett lägre fläktljud.

4. Fler val av automatisk iris så att användaren själv får ställa in efter tycke.

5. Möjlighet att forcera colorspace på både digitala och analoga insignaler, oberoende av inkommande signal.

Med detta sagt kan vi konstatera att gapet i bildkvalité mellan LCD och DLP har minskat ytligare i och med denna generation LCD projektorer baserade på D5 paneler. Detta är mycket trevligt och ger de spekulanter som är i behov av LCD teknikens placeringsmöjligheter samt andra som kanske är känsliga mot RBE (regnbågseffekten) en möjlighet att välja LCD projektorer utan att direkt tumma så mycket på bildkvalitén. Vidare så ökar det konkurrensen mellan DLP och LCD vilket alltid är positivt för konsumenterna. DLP tekniken har dock fortfarande ett litet försprång gällande bildkvalité men det är inte alls lika stort som det varit tidigare.

Epson TW600 - en utmanare bland LCD-projektorer.

Slutsats
EPSON har med TW600 lyckats producera en mycket bra projektor och vi rekommenderar att spekulanter på projektorer i detta prisläge tar en titt på denna innan beslut. Att EPSON är duktiga på LCD projektorer, samt ständigt är ute för att förbättra tekniken bakom dessa är välkänt, och de har förmodligen inga planer på att lämna denna teknologi utan framtid,

Projektorn kan i vissa scener erbjuda kontrast och dynamik som håller sig i toppen av LCD-klassen. Dessutom uppvisar den en oslagbar gamut som många gånger ger förföriska färger. De omfattade inställningsmöjligheterna och mångsidigheten med de olika färglägena ger ytterliggare pluspoäng. I Dynamic och Living Room kan TW600 leverera mycket ljus vilket är användbart då man har en del omgivningsljus i rummet. Vi hade dock gärna sett att man hade kunnat kombinera ett högre D65 ljusflöde med ett lägre fläktljud.
Oavsett vad framtiden kommer att påvisa vad gäller de förbättringsförslag som vi har tagit upp, så vill vi på Component passa på att lyckönska alla nuvarande och kommande ägare av TW600 till att ha en av de i våra ögon bästa D5 baserade projektorerna. Med ett antal förbättringar som tidigare nämnts skulle TW600 kunna bli ensam klassledare, men i nuläget hamnar den på delad första plats tillsammans med Hitachis TX200. Det kommer att bli smaken som avgör mellan dessa två där TW600 i Theater Black ger en lite bättre svärta, upplevd kontrast samt färger kontra TX200:an som ger en bild med lite mer tryck och livlighet samt bättre skärpa. Skillnaden mellan alla D5 baserade projektorer är små och ingen är direkt dålig, av de tre projektorer vi på Component testat hamnar TX200:an och TW600 på delad första plats och Z4:an placerar sig något bakom dessa två. I och med denna generation mycket fina LCD projektorer baserade på Epsons paneler väntar vi med spänning på kommande modeller, och vi kan även konstatera att teknik kriget tagit en ny vända vilket gläder oss konsumeter.

Sist men inte minst ett stort tack till Epson för lånet av projektor.

Riktpriset vid introduktion av TW600 är satt till ca: 17900 kr.

För vidare diskussioner om denna recension och produkt finner du i en tråd på forumet här:
http://www.component.se/forum/index.php?showtopic=4853

Kringutrustning
Filmduk: Projecta Homescreen 81”, MattWhite gain 1.0
CD/DVD-spelare: Marantz DV6600, Panasonic S97
Övriga källor: IBM Thinkpad T43
Kablar: Supra HDMI 2m, Noname komponent 3RCA, Noname VGA
Kalibreringsutrustning: Colorfacts 5.5 och Trichomat-1 (Trichromatic light sensor with 3 light-sensing ICs, 3 tuned color filters, integrated microprocessor and USB connection)
Filmer: Digital Video Essentials (PAL), Peter Finzel Test Disc SE (PAL), Star Wars Ep III, Sagan om Ringen, Hitta Nemo, Ice Age, Mr, Mrs Smith, Sin City, Gladiator, Bad Boys II, Hulken med flera.


Publicerad: 2006-04-11
Uppdaterad: 2007-05-06