Component - för entusiaster av ljud och bild.

Sharp XV-3000

På projektorfronten har Sharp alltid varit synonymt med kvalitet, de har producerat projektorer som varit i absoluta toppen gällande bild i såväl High-End klassen som budgetklassen, några exempel är XV-Z10000 och den klassiska budget modellen XV-Z200/201. För två år sedan lanserade Sharp XV-Z2000 som var en mycket omtyckt projektor, det var en relativt billig DLP projektor med 1280x720 i upplösning. Efterföljaren heter logisk sett XV-Z3000, dock lägger sig Z3000 i en lägre prisklass relativt sin föregångare.

Sharp XV-Z3000
Beskrivning
Projektorn är mycket lik Z2000 på utsidan men några kosmetiska skillnader går att observera. Det första som slår en är manuella reglage för fokus och zoom, Sharp har alltså här valt att inte implementera motorstyrda reglage som vi fann på Z2000, en klar indikation på att pris har prioriterats och man har valt att hålla kostnaderna nere för att kunna lägga sig i en lägre prisklass. Måtten lyder (HxBxD) 120x315x294mm, färgen är kylskåpsvit och den är smidig i storleken. I övrigt känns projektorn relativt välbyggd men givet prisklassen så återfinns en något "plastig" känsla.

Sharp XV-Z3000
På baksidan finner vi ingångarna, välkommet är dubbla komponent ingångar, utöver det har vi en rad med de vanliga ingångarna för klassen, HDMI, VGA, s-video och komposit med en av varje.

Teknik
Kärnan i Z3000 är Texas Instruments relativt nya DLP-chip med en upplösning på 1280x768. Den högre vertikala upplösning jämfört med 720 linjer möjliggör lättare anpassning till datorer där t.ex. 1024x768 är en mycket vanlig upplösning, en annan rolig aspekt är att man får vertikal lensshift på köpet, det är inte mycket men det går att justera några centimeter. Ljuskällan är en 275W SHP lampa som specificeras till 3000h i Eco läge.

Då detta är en DLP projektor återfinns ett färghjul som i detta fall är ett 6 segments RGBRGB hjul som snurrar med 5x hastighet, mer om det senare. Vi finner även Brilliant Color som är en ny teknik från TI som har till uppgift enligt TI att ge bättre färgreproduktion och ökad ljusstyrka, hur det fungerar kommer vi till senare. Likt andra Sharp modeller återfinns även här deras dubbla iris system för att ge en ökad kontrast, denna kan ställas in i tre steg, High Bright, Medium och High Contrast.

Installation
Z3000 bjuder på en relativt kort kastvinkel vilket betyder att man kan få väldigt stora bilder på kort avstånd. Se tabell nedan för en indikation på hur långt ifrån du kan ha projektorn vid önskad bildstorlek. Då vi inte har någon optisk lensshift så gäller det att projektorn placeras centrerat mot duken och man måste även anpassa sig till given offset. Förvisso återfinns digital lensshift om man kör upplösning lägre än 768 linjer vertikalt men det är såpass marginellt att det knappast förbättrar placeringsmöjligheterna nämnvärt. Fjärkontrollen är normal i storleken och fungerar tillfredställande. På enheten återfinns även de nödvändiga knapparna för att kunna styra projektorn utan fjärrkontroll. Specifieringen till 30db i Eco mode ger en indikation på att denna projektor inte kommer vara den tystaste på markanden. Och mycket riktigt så låter fläkten en del, om det är störande eller inte är alltid individuellt, personligen fann jag att det inte störde nämnvärt vid filmtittande. Inte lika tyst som de tystare projektorerna på marknaden som t.ex. tidigare recenserade Sony HS60

Bildstorlek Bredd Min Kastavstånd Max kastavstånd
1,56 m 70" 2,13 m 2,45 m
1,77 m 80" 2,43 m 2,8 m
1,99 m 90" 2,73 m 3,15 m
2,21 m 100" 3,03 m 3,49 m


Menyer
Under den mest intressanta menyn, bild, finner vi en del uppsättning av reglage. Standard reglagen för Contrast, Brightness, Color, Tint och Sharpness återfinns som sig bör. Vi finner även ett reglage för färgtemperatur som är nödvändigt vid senare gråskalakalibrering. Reglage återfinns för Brilliant Color som kan ställas i tre steg samt reglage för interlacing, DNR (aktiv brusreducering) och de tre lägena för den manuella irisen. Fullständiga reglage för vitbalans (RGB Gain/Bias) saknas i användarmenyn. Istället finns två reglage som är märkta Red och Blue, och dessa fungerar som Gain för R och B. Lampan kan ställas i Eco vilket ger tystast fläktljud samt längre hållbarhet samt Bright vilket ger något högre ljusflöde men även högre fläktljud. Jag fann inget reglage för att ställa in gamman men det skulle visa sig att Brilliant Color även påverkade gamman mycket vilket vi kommer till senare.

Ett mycket intressant reglage är C.M.S. (Color Management System) som ger användaren möjligheten att få kontroll över de tre primärfärgerna RGB samt de tre sekundärfärgerna CMY. Liknande reglage finns på Sharps dyrare projektorer och där fungerar de fint, hur detta reglage fungerar på Z3000 återkommer vi till senare. I övrigt återfinns andra standard reglage som Overscan, Keystone och dylikt. Vi hade önskat fler inställningsmöjligheter likt de vi finner på tidigare recenserade LCD projektorer som EPSON TW600 och Hitachi TX200.

Signalhantering
Projektorn visar allt filmmaterial i upplösningen 1280x720 och inte 1280x768. Detta betyder att om projektorn matas med en 1280x720 signal så skalas den inte om utan visas som den är, vilket är en fördel då all skalning potentiellt försämrar bilden. Alla andra upplösning som t.ex. 576p (PAL DVD) skalas om till 720p. Vidare innebär detta att man kommer ha outnyttjade pixlar, fast då dessa hamnar på dukens maskning märks de inte av.

För att undersöka skalningsprestanda studerade jag högfrekvenstestbilder från Digital Video Essentials (DVE). Här märktes tydligt att Marantz-spelaren skalade upp bättre till 720p än vad projektorn gjorde, se bilden nedan.

Sharp XV-Z3000
Den vänstra bilden visar hur ett frekvenssvep med 1 pixel breda vertikala linjer ser ut när projektorn matas med 720p/1080i. Den högra bilden visar hur det ser ut med analog och digital signal i 576p. Det man ser är hur skalningen från spelaren lyckas hålla de finaste linjerna separerade och därmed öka detaljrikedomen i dessa delar av bilden.

Vid testet användes en Marantz DV6600 och bäst bild uppnåddes via dess HDMI-utgången. Bilden får sig ett lyft mot komponent och framförallt så noterades en skarpare och mer detaljerad bild med bättre djup. Komponent ingången är också bra men skillnaderna är ganska påtagliga vilket resulterar i att HDMI ingången rekommenderas om man vill nyttja Z3000 fulla kapacitet.

Deinterlaceing
Denna punkt har alltid varit en av Sharps stora svagheter och deinterlaceing prestandan har rent ut sagt vart katastrofalt dålig på en rad med Sharp modeller. För ändamålet erbjuder Z3000 tre lägen, 2D, 3D samt Film.

Den första 2D är oanvändbar och det ser ut som vi är vana att se av tidigare Sharp modeller, bilden flimrar beroende på att varje field(halvbild) rakt av skalas upp till en frame(helbild). 3D fungerar faktiskt tillfredställande och använder en motion-adaptive metod lämpad för video baserat material (TV sändningar etc.), det är inte jättebra men en klar förbättring mot 2D och 3D är det läge som skall användas vid video baserat material. Läget Film som det låter är till för film baserat material och tyvärr fungerar den inte speciellt bra. Många gånger tappar den bort sig och tydliga deinterlaceing artefakter som "trappsteg" blir synliga.

Trots att Sharp förbättrat deinterlaceingen jämfört med många andra tidigare modeller, speciellt 3D läget som fungerar tillfredställande så får deinterlacingen knappt godkänt. Component rekommenderar starkt att man matar en progressiv signal till Z3000, t.ex. gjorde Marantz DV6600 (som är en relativt billig DVD spelare) ett betydligt bättre jobb än Z3000 gällande deinterlaceing. Vi vill se skärpning på denna punkt av Sharp.

Gamma
En displays gamma kommer att påverka bilden på en rad områden så som intensitet, simultankontrast, färgåtergivning och detaljrikedom. Således är gamma den kanske viktigaste bildparametern för god bildåtergivning. Rekommenderat gammavärde, eller displaygamma, brukar anges ligga mellan 2.2 och 2.8 där tricket är att hitta, beroende på projektorns prestanda och rummets egenskaper, bästa balansen mellan djup och detaljer. För en mer utförlig förklaring av gamma och de kurvor vi redovisar här hänvisar vi till recensionen av Hitachi TX200.

Som tidigare nämnts saknar Z3000 reglage för att med precision ställa in gamman, utan här får man förlita sig på de förinställda värdena som finns. All kalibrering utgick från läget "Standard" som var den mest korrekta, vidare fick man ställa in gamman med hjälp av BC reglaget, där varje steg ändrade lutningen på kurvan.

Sharp XV-Z3000
Den första kurvan som vi ser ovan är med BC ställd på 0, och här ser vi en kurva som inte är användbar för filmtittande. Den har ett för lågt värde vilket ger en urtvättad och platt bild, samt att kurvan går för lågt i början och för högt i slutet jämfört med idealet (den streckade kurvan).

Sharp XV-Z3000
Ovan ser vi hur kurvan ser ut med BC ställd på 1, här har vi en mycket fin kurva som har en bra lutning på 2,37, vilket gör att den är fullt användbar för filmtittande.

Sharp XV-Z3000
Och till sist finner vi kurvan med BC ställd på 2, här ser vi en väldigt brant kurva som ger en mycket kontrastrik bild, men som i gengäld kräver ett ljuskontrollerat rum med helst mörka väggar och tak. Kurvan går tyvärr för lågt i toppen och är således inte optimal, och då det saknas reglage för att ställa in kurvan mer precist så går det inte att justera den närmare.

Även om BC reglaget gav oss möjligheten att ändra lutningen på kurvan önskar vi separata reglage för gamman i syfte att erbjuda användaren bättre kontroll likt de vi fann på Hitachi TX200 och EPSON TW600. Z3000 gör dock ett godkänt jobb gällande gamman, speciellt med BC inställd på 1 där kurvan är mycket fin och har en bra lutning. Personligen föredrar jag BC inställd på 2 då det i mitt rum ger den bästa kontrastupplevelsen.

Gråskala
Då det tidigare nämndes att Z3000 inte erbjöd Gain/Bias för RGB så var det mycket viktigt att gråskala såg bra ut "out-of-the-box". Innan jag mätte upp gråskalan letade jag upp den temperatur av de förinställda som låg närmast 6504K. 7500K mätte ca 8200K, 6500K ca 7200K och 5500K mätte ca 6000K, jag utgick från 5500K för vidare kalibrering.

Sharp XV-Z3000
Bilden ovan visar hur gråskalan såg ut vid 5500K, anledning till att grön ligger helt rakt är att denna färg har låsts då Z3000 inte erbjöd reglage för att justera grön färg. Låsningen är gjord i programmet ColorFacts vilket innebär att justeringen endast kommer att göras med blå och röd färg. Detta är inget problem då det endast krävs två färger för att justera gråskalan men då vi bara har Gain för röd och blå så betyder det att vi kommer få det svårt att justera i botten av skalan d.v.s. ca 40IRE och ner.

Sharp XV-Z3000
Här ser vi hur gråskalan ser ut efter att jag försökt korrigera med hjälp av de reglage som fanns tillgängliga

IRE DeltaE Okalibrerad
Färgtemperatur
DeltaE Kalibrerad
Färgtemperatur
20 4 6423 12 7121
30 7 6060 5 6676
40 12 5838 2 6465
50 14 5736 3 6410
60 13 5865 1 6590
70 14 5643 1 6560
80 13 6020 3 6625
90 14 6067 5 6727
100 15 6184 6 6752


Ur tabellen kan vi utläsa att Z3000 håller sig inom dE 3 mellan 40 och 80IRE vilket är det viktigaste spannet. Bristande reglage gör dock att dE drar iväg både i toppen men även i botten. Bilden ser dock korrekt ut och gråskalan känns bra, man kan dock ana att blått drar iväg när scenerna blir lite mörkare. Z3000 får trots bristande reglage godkänt i denna aspekt, Component önskar och uppmanar Sharp att implementera Gain/Bias reglage för RGB separat i kommande modeller.

Färghantering
Den ljusa triangeln i CIE-diagramet nedan visar Z3000 gamut(färgomfång). CIE diagrammet ger oss information om primär- och sekundärfärgers mättnad (avstånd från vitpunkten, här märkt som "D65") samt toning (vinkel i förhållande till vitpunkten) Den mörka triangeln visar det standardiserade färgomfång som finns specificerad för PAL(EBU), för korrekta färger ska man alltså ligga så nära den som möjligt.

Sharp XV-Z3000
Ovan ser vi att primärfärgerna inte matchar PAL-standard men att rött ligger ganska bra till men både blått och grönt ligger en bit från sin rätta position, speciellt grönt som drar en del åt det gula hållet.

Vidare kan vi se att sekundären cyan är lite för blek, gult ligger bra till, magenta är den som ligger mest fel och drar något mot blått. Sekundärfärgernas position bestäms av gamuten, vitbalansen och färgdekodern. Då vitbalansen är kalibrerad mot D65 och färgdekodern arbetar efter de ekvationer respektive standard föreskriver kommer således sekundärernas position helt bestämmas av gamuten. Färgdekoderns bidrag kan kontrolleras genom att man drar ett rakt streck från motstående primär genom vitpunkten till den sekundär man vill undersöka. Ovan ser vi att en rät linje från grön (motstående primär) genom vitpunkten (D65) ganska exakt skär magentapunkten. Dessa gäller röd/cyan och blå/gul. Slutsatsen är att färgdekodern inte är orsaken till sekundärernas (i förhållande till standarden) felaktiga placering utan felet i dessa beror mest på felet i gamuten.

Z3000 har C.M.S. (Color Management System) som har till uppgift att ge användaren kontroll över primär och sekundärfärgerna. Dessa reglage var inte till någon nytta gällande primärfärgerna då det inte gick att flytta på dem med C.M.S. Sekundärerna gick dock att flytta på och nedan visas gamuten efter att justeringar gjorts för sekundärfärgerna.

De ligger fortfarande inte perfekt men den blåa tonen från Magenta har justerats och även Cyan ligger bättre till. Observera att jag medvetet har valt att frångå standarden för färgdekodern för att kompensera för de färgfel gamuten introducerar. Detta för att subjektivt uppnå bättre, mer korrekt, färgbalans i bilden. Vid filmtittande är det främst uppenbart att den gröna färgen drar mot gult, gräs och dylikt får en gul ton och man saknar en djup grön färg. Detta är dock ett vanligt problem på DLP baserade projektorer att den gröna primärfärgen drar mot gult, dock finns det DLP projektorer där grönt ligger betydligt bättre än på Z3000. Trots detta visar Z3000 på det stora hela upp en fin färgpalett och målar upp en trovärdig bild på duken, enda minuset blir den gula tonen på element i bilden där grön är huvudfärgen som t.ex. gräs.

Kontrast/Ljus/Svärta
Som tidigare nämns erbjuder Z3000 tre fasta iris lägen, High Bright, Medium och High Contrast. Dessa erbjuder olika kontrastförhållanden som vi skall gå igenom nedan.

High Bright
Detta läge erbjuder mest ljus och är perfekt lämpat till situationer där ljusstyrka är avgörande t.ex. användande av projektorn i miljöer med mycket omgivningsljus, sport, TV-spel och dylikt. Jag mätte upp en ljusstyrka på 440 lumens vilket motsvarar ca 22fL på min 80" stora duk. Detta är efter kalibrering och man kan pressa ut betydligt mer om man offrar på kalibreringen vilket kan vara lämpligt om man t.ex. skall använda projektorn till TV-spel, TV tittande och dylikt där ljusstyrka är avgörande p.g.a. den stora mängden omgivningsljus från t.ex. tända lampor.

Kontrasten i detta läge mättes till 1600:1 med en svartnivå på 0,014fL, vilket är väldigt bra med tanke på den höga ljusstyrkan. Detta läge är främst lämpligt för situationer med mycket omgivningsljus men kan även vara användbart för stora dukar.

Medium
Här har vi en avvägning mellan ljus och kontrast och detta läge bjuder på 2600:1 i kontrast och en ljusstyrka på 240 lumens vilket ger ca 12fL på min duk. Perfekt ljusstyrka enligt SMPTE och kontrasten är god vilket skapar en fin dynamik i bilden. Detta läge blir nog de flestas favoritläge, speciellt de som kör över 80" i dukstorlek. Svärtan i detta läge är mycket fin och bättre än de flesta projektorer på marknaden och det är endast DLP projektorer utrustade med DC3 chip (Dark Chip 3) som kan matcha Z3000 i kontrast, och då får man komma ihåg att Z3000 använder ett DC2 chip så det är imponerande hur mycket kontrast Sharp har lyckats klämma ut.

High Contrast
Här har vi det läge jag föredrar med tanke på att jag har en relativt liten duk på 80" samt ett näst intill optimalt rum. Detta läge är relativt ljussvagt och det kräver att man kan mörklägga helt. I gengäld får man en mycket fin svärtbotten och kontrast som endast kan matchas av ett fåtal projektorer på marknaden. Kontrasten mäter imponerande 4300:1 med en ljusstyrka på relativt låga 150 lumens (7,5fL). Detta är klart under vad SMPTE rekommenderar och mycket riktigt så kan bilden upplevas lite ljussvag i de ljusa scenerna. Har du dock ett mycket bra rum och en duk under 90" så kan du njuta av en mycket god svärta och kontrast, dock för större dukar och mindre optimala rum så passar nog medium läget bättre.

Optik
Den optiska skärpa som Z3000 bjuder på är klart i klass med de bästa i prisklassen. Den goda skärpan bidrar till fint skärpedjup och att alla detaljer blir klart synliga. Skärpan är även jämn över hela bilden. Då detta är DLP projektorn med endast ett chip så innebär det att det inte finns några problem med konvergens och således blir skärpan optimal i den bemärkelsen att man inte behöver överlappa tre paneler som är fallet för andra tekniker som baseras på tre chip t.ex. LCD.

En annan fördel med DLP är den höga fyllnadsgraden som är bra mycket högre än de LCD modeller vi recenserat tidigare. Resultatet är en mycket tätare pixelstruktur som ger en mer homogen och sömlös bild. Man kan dessutom sitta närmare duken utan att se pixelstrukturen jämfört med LCD projektorer. Vid ungefär 1,7ggr bildbredden blir det svårt att urskilja strukturen på de LCD projektorer vi recenserat tidigare, i jämförelse så kan man sitta ca 1,4-1,5ggr med motsvarande DLP projektor.

Vi har i tidigare recensioner uppmärksammat "shading" vilket är en ojämn färgbalans över bilden vilket syns tydigt med t.ex. ett helgrått fält (för vidare information se tidigare recensioner), detta har varit väl synligt på den första genrationen D5 projektorer däribland Hitachi TX200 och EPSON TW600. DLP tekniken dras inte med detta problem och är således helt jämn i färgerna över hela ytan.

Dithering
DLP tekniken bygger på "Pulse Width Modulation" (PWM), varje spegel på chippet kan antigen vara på eller av. Genom att cykla tiden som en spegel är på eller av kan man uppnå olika intensiteter av ljus och det är på detta vis DLP tekniken skapar en gråskala. Den tar emot digital information som representerar olika intensiteter av ljus och gör sedan om detta till en optisk representation av de olika intensiteterna som sedan tolkas som en gråskala av ögat.

Tyvärr måste man idag ta lite genvägar eftersom snabbheten på speglar, minnen och processning inte är tillräckligt hög. Man tvingas använda "fuskmetoder" i form av dithering. Dels "spatial" (inom en frame) dithering och dels "temporal" (mellan frames) dithering. Dessa metoder kan ge synliga artefakter. Spatial dithering kan ses som ett svagt brus och kan enklast observeras vid mörka scener. Temporal dithering eller "motion blur" som den också brukar kallas är en artefakt som blir synlig när det är mycket rörelser i bilden och det ser lite ut som att bilden inte hänger med, observeras enklast när kameran panorerar över ett stort fält eller liknande. Sharpen hanterar dessa artefakter hyfsat bra, den är varken sämst eller bäst på området och även från normalt sittavstånd kan man tyda en orolighet i bilden skapad av dithering. Detta var inget som störde mig speciellt mycket men det finns projektorer i klassen som hanterar det bättre än Sharpen och har således en lugnare bild.

Color Separation Artifacts (Regnbågar)
Detta fenomen är även känt som "regnbågar" och är en artefakt av färghjulet som behövs för att skapa färger i ett system som endast har ett chip. Jämför vi med LCD tekniken som har tre chip en för varje grundfärg så kan man där blanda dessa grundfärger och skapa alla andra färger. I ett system med endast ett chip går inte detta utan man måste ha en extern färgkälla. Idag löses detta genom att addera ett färghjul i den optiska banan. Hjulet består av olika segment med primärfärgerna rött,grön och blått där ljuset måste passera segmenten på sin väg till chipet. En del färghjul har fler färger där allt från sekundärfärgerna cyan, gul och magenta till mörkgrön eller vit/genomskinligt alla är relativt vanliga inslag.

Vårt testobjekt har, som tidigare nämnts ett 6-segmentshjul med primärfärgerna i två på varandra efterföljande cykler (RGBRGB). Med denna lösning visas färgerna sekventiellt vilket öppnar för att våra ögon ska hinna upptäcka färgflimmer eller "regnbågar" bilden. Vissa personer ser alltså färgerna separat för en kort sund . Hjulets hastighet är en viktig faktor för hur enkelt det är att observera "regnbågar". Huruvida man ser och stör sig på regnbågar är väldigt individuellt men generellt så brukar det inte vara ett större problem för DLP projektorer där hjulet snurrar med 4-5x. Rent tekniskt så innebär det att varje komplett RGB-cykel passerar ljusstrålen 200-250 gånger i sekunden (Hz) med PAL-material och 240-300 gånger i sekunden med NTSC-material. Sharpens hjul har en hastighet på 5x och personligen fann jag inte att regnbågar störde filmupplevelsen.

Sharp XV-Z3000
Observationer
Det första som slår en är kontrasten som Sharpen visar i High Contrast läget (vilket var det läget jag föredrog i mitt rum). Här återfinns en mycket god svärta och mörka scener får ett mycket fint djup. Om vi jämför med tidigare recenserade Sony HS60 som uppvisade liknande kontrastsiffror så upplevs Sharpen att ha mer kontrast och djupare svärta.Det är inte många projektorer på markanden idag som når lika djupt i svärtbotten som Z3000 och den uppvisar en klart djupare svärta och ett större djup än samtliga LCD modeller trots att de uppvisar liknande kontrastsiffror.. Det skall tilläggas att bilden överlag saknar en del ljustryck speciellt jämfört med andra DLP modeller som Mitsubishi HC3000, således krävs ett mörkt rum och en dukstorlek på under 90" för att High Contrast läget skall vara användbart.

Den fina optiken bjuder på mycket god skärpa och Z3000 upplevs som skarpare än HS60 som även den bjuder på mycket fin optik. Skärpan i kombination med kontrasten gör att detaljer mejslas ur duken och skapar en 3D känsla som saknas på LCD projektorerna.

Dock saknas lite gällande färger, det står klart i en jämförelse med HS60 att Z3000 saknar en djup grön färg, man kan mycket enkelt tyda hur många element i bilden som innehåller grönt drar mot gult. Ett exempel är inledningsscenen till Sagan Om Ringen när Frodo sitter under trädet. HS60 målar upp denna scen med mycket fina färger där gräset har en djup naturlig grön färg. Även Sharpen målar upp denna scen trovärdigt och naturligt dock kan man observera hur gräset och andra element i bilden drar mot en gul ton.

Sharpen bjuder på en fin mångsidighet genom sin ställbara iris, och i läget High Bright slås man av det ljusflöde som Sharpen presterar. I detta läge trots den höga ljusstyrkan upplevs bilden som lika kontrastrik i mörka scener som samtliga recenserade LCD projektorer undantaget HS60. Och som tidigare nämnts i High Contrast läget återfinns en kontrast som vida överstiger dessa LCD projektorer. Mellan dessa har vi Medium som förmodligen kommer att bli favoritläget för de flesta.

Tyvärr så är dithering något mer synligt än man kunde önska vilket gör att bilden känns något orolig, på denna front är tre chips tekniken klart bättre och samtliga LCD projektorer uppvisar ett lugn som Sharpen inte kan matcha.

Vi på Component önskar följande förbättringar till nästa generation av Sharps mycket omtyckta budget modeller.

1. En större färggammut som går att justera med C.M.S. reglaget, speciellt en djupare grön färg som inte drar mot gult.
2. Mindre dithering artefakter
3. Större zoomomfång.
4. Fullständiga reglage för att justera gråskalan samt bättre reglage för att justera gamman.
5. Ljudnivån.
6. Högre ljusflöde i "High Contrast" läget.


Slutsats
Sharp visar med Z3000 att de fortfarande producerar projektorer i toppklass oavsett prisklass. Z3000 är dock inte felfri och har en del punkter som vi skulle vilja se förbättring på. Dens starka sida är helt klart kontrasten som den är kapabel till. Som tidigare nämnts är kontrasten och svärtan i mörka scener bättre än de flesta DLP projektorer som är baserade på DC3 chip. Ingen av de recenserade LCD projektorerna kan mäta sig på denna punkt, den som kommer närmast är Sonys HS60 men även den upplevs som något platt i direkt jämförelse med Z3000.

Component rekommenderar att man kollar på Sharp Z3000 innan man bestämmer sig i denna prisklass. Den har en del missar som skulle ha höjt helhetsintrycket men trots det målar den upp en mycket fin bild på duken.

Sist men inte minst ett stort tack till Wiktors Hemma för lånet av projektor.

Riktpriset ca: 18900 kr.

Kringutrustning  
Filmduk Projecta Homescreen 81", MattWhite gain 1.0
CD/DVD spelare Marantz DV6600
Övriga källor IBM Thinkpad T43
Kablar Supra HDMI 2m, Noname komponent 3RCA, Noname VGA
Kalibreringsutrustning Colorfacts 5.5 och Trichomat-1 (Trichromatic light sensor with 3 light-sensing ICs, 3 tuned color filters, integrated microprocessor)
Filmer Digital Video Essentials (PAL), Peter Finzel Test Disc SE (PAL), Star Wars Ep III, Sagan om Ringen, Hitta Nemo, Ice Age, Mr & Mrs Smith, Sin City, Gladiator, Bad Boys II, Hulken med flera.


Publicerad: 2007-02-23
Uppdaterad: 2007-04-05