Component - för entusiaster av ljud och bild.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

BenQ W500 är den första produkten ur BenQ’s kommande lineup av projektorer och bygger på en ny plattform där de använder HQV-chip för sin bildbehandling. För de som inte är medvetna om vad HQV är så är det ett av de ledande chippen för bildhantering på marknaden idag och ett av de få som, när de är implementerade på ett bra sätt, gör allting rätt. Bildprocessing är generellt något det snålas på rätt ordentligt på bildvisare, vilket ju i realiteten gör att produkterna inte når upp i den nivån de kan om man inte matar med nativupplösning och förbigår hela deras interna hantering.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

BenQ W500 är även den första hemmabioprojektorn från BenQ som bygger på LCD tekniken, där de annars uteslutande arbetat med DLP. Projektorn introduceras också till ett för prestandan mycket lågt pris, 8950kr, och är meningen att bli en storsäljande produkt. Eftersom det är en LCD-projektor så har BenQ även valt, precis som konkurrenterna, att använda sig av en automatisk IRIS funktion för att hjälpa till med kontrasten.

Då så, hur presterar den och hur är dens funktioner?
För det första, eftersom det är en LCD så har den lens-shift vilket gör den lättare att placera. Däremot är den aningen begränsad och inte lika stor i sitt omfång som konkurrerande LCD-projektorer (dock i en annan prisklass). Zoomomfånget är också aningen snålt tilltaget och den behöver sitta relativt nära duken, exempelvis på en 2 meters duk behöver den sitta från 2.98 till 3.58 m ifrån duken.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

Fokusen ställs precis som vanligt manuellt med en fokusring och den är väldigt precis, vilket ger ett mycket bra resultat. Projektorn är också aningen mer högljudd är sina konkurrenter, men den låter inte som ett tröskverk. Det är ett väsande ljud som jag personligen inte fann direkt irriterande.

Nå, mera till prestandan:
Projektorn är out of the box relativt korrekt i sitt varma läge, där den ligger inom 5-10% från standard genom hela skalan. Det är bättre än de flesta billigare projektorer, förutom Mitsubishi HC1100, och är värt beröm. Att de har bemödat sig till att försöka få den så pass nära är mycket bra då jag kan tänka mig att de flesta som köper en så pass billig projektor inte kommer att betala extra för att få den kalibrerad. (dock växer denna en bra bit när man gör det, precis som alla andra). Den ligger också hyfsat i alla standardvärden, men de kräver dock lite korrigering. T.ex. så har den för mycket färgmättnad out of the box, men det är enkelt att korrigera. Gamman out of the box är en korrekt jämn kurva, men väldigt djup. Jag mätte upp den till 2.89 i sitt cinemaläge vilket som nämnt är en mycket djup kurva som kommer att vara lite för djup för ett ljusare rum.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

Färghantering:
Tar man en titt på W500’s färghantering så ser man att den ligger lite snett mot HD-standarden. Den ligger utanför åt sidan på grön, gul och röd. Den är dock inte så massiv som de flesta andra LCD-projektorerna, som ofta ligger långt utanför standarden vilket resulterar i att oavsett hur bra man än kalibrerar så kommer de ändå att vara alldeles för mättade i färgerna och kommer att dra i hela färgskalan åt de mättade hållen. Det gör att bilden ofta upplevs som aningen onaturlig med t.ex. felaktiga och för djupa ansiktsfärger. I W500’s fall så ligger de som nämnt lite utanför, men det är i jämförelse rätt bra vilket gör att den inte blir så övermättad. Den är också relativt korrekt i sin färgdekoder vilket gör att den hanterar färgerna relativt korrekt. Eftersom gamuten (gamut är hur färgerna hanteras av projektorn, dvs. hur dens triangel ser ut i förhållande till standard) är lite sned så måste detta kompenseras med att sekundärfärgerna också ligger lite snett, för att färgdekodern ska göra rätt.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

W500 har precis som andra BenQ projektorer ett verktyg för att korrigera primär och sekundärfärger, vilket på BenQ’s andra projektorer fungerar utmärkt. Det gör att man kan korrigera färgerna så att dekodern blir korrekt och att man kan matcha färgerna närmare standarden för en korrektare bild. Tyvärr så verkar denna funktion inte funka ordentligt på W500, för det händer i princip inget när man arbetar med reglagen vilket gör att man inte kan korrigera färgerna som tänkt. Jag har redan påpekat detta för BenQ som skulle kolla upp det. Gråskalekalibrering: (klicka på länken för utförlig kalibreringsdata)

W500 kalibreringsdata
Först lite information om det ni läser: För det första så när man kalibrerar färgerna så gör man det mot gråskala (då olika nyanser av grått innehåller alla tre primärfärgerna). Man gör det vanligtvis i steg om 10, där man börjar på 0IRE (som står för noll vitt i bilden) och sen upp till 100IRE (som står för 100 % vitt i bilden).

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

Chromacity Coordinates: Visar vart de olika IRE nivåerna hamnade under kalibrering i form av punkter relativt d65 (som är punkten man eftersträvar vid kalibrering) Under själva diagrammet hittas det som är lättast att läsa av, där kan man läsa av 10-100IRE och ta hänsyn till dE värdet som är ett värde på hur långt ifrån d65 punkten man är. Optimal är 0, men enligt ISF så är det godtagbart att komma inom dE4. Läser man detta diagram så ser man att BenQ W500 kalibrerar relativt väl men har några små underligheter för sig. Att den inte är helt korrekt i botten, 10 och 20IRE är inte helt ovanligt och det är inte helt lätt att mäta i de nivåerna, däremot ligger den sen bra från 30 till 100 med en reservation för 50IRE där vi har en puckel. Den puckeln är väldigt vanlig hos just BenQ och något jag sett på både deras 8720 och deras W9000 modell. På det stora hela är jag relativt nöjd med hur W500 kalibrerade och med lite mera tid skulle jag nog kunna få den mera korrekt.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

Temperature Tracking: Är en utritad graf som visar hur man trackar i förhållande till Kelvinskalan.

Gamma: Gamma är en av de viktigaste aspekterna för att få till en bra bild, gamma är något som ligger kvar sen CRT och analoga världen, då CRT arbetar långsammare i mörka partier än ljusa och det är något man behövde då ta hänsyn till när man filmar. Det optimala är med andra ord att ha en projektor som helt simulerar en CRT. I BenQ W500’s fall så ligger den efter kalibrering på en gamma av 2.63 (inte 3.88 som det felaktigt står i protokollet) och den är homogen. Det gör att bilden från W500 har bra djup och den är bra på att visa detaljer i hela gråskalan.

Color tracking: Är ett diagram för att se hur de olika färgerna ligger mot varandra vid kalibreringen.

Omdöme:
BenQ W500 ger efter kalibrering en väl avvägd bild, med bra färger och mycket bra skärpa.

Dens största styrka är att den är väldigt skarp, faktiskt den skarpaste 720p LCD jag sett till dags datum. I kombination med HQV-chippet för bildhantering så ger det en mycket bra detaljrikedom i bilden där den är helt oöverträffad för en projektor under 10 000kr. Tyvärr är även dens största styrka också en av dens nackdelar; LCD har inte lika hög fyllnadsgrad per pixel som andra tekniker vilket gör att man enklare ser pixelstrukturen på LCD projektorer än andra, när man då har en så pass skarp LCD som W500 gör det att man enklare ser denna struktur än på andra LCD’er vilket gör att man behöver sitta aningen längre ifrån den. En annan nackdel som LCD-panelerna dras med är att de fortfarande har en tendens till ett fenomen som heter “Vertical Banding” (vilket visar sig genom att man ser som vertikala streck i bilden), detta fenomen blir tyvärr också aningen tydligare på ett skarpare LCD vilket är fallet på W500. Nu är det inte på något sett extremt tydligt på W500, bara att man ser det aningen mera än på andra konkurrenter.

BenQ W500 - en uppstickare bland instegsmodeller av projektorer!

Shading är ett annat fenomen som LCD projektorer dras med (shading innebär att det är lite färgskiftningar i panelen, t.ex. att den drar mera mot rött på ena sidan än andra). I W500’s fall så finns detta, men det är inte värre än på någon annan 720p LCD.

Kontrastmässigt så är den lite efter en projektor som t.ex. Epson TW700, men den står sig bra mot bl.a. Sanyo Z5 i på denna front. Det gör att den inte har den bästa svärtan, men den är inte på något sätt dålig. Irisen. arbetar väldigt transparant och jag har inte hunnit störa mig på den, vid en test så verkar den arbeta relativt långsamt när den stänger sig men snabbare när den öppnar sig. IRIS är en funktion som hjälper LCD projektorer att få bättre upplevd kontrast då deras nativkontrast (kontrasten som panelen i sig har) inte är outstanding. Den arbetar med att när det är en mörkare scen så stänger Irisen. sig och därmed stryper ljusflödet, vilket leder till en bättre svärta i scenen. När det blir en ljusare scen så öppnar den sig vilket då leder till mera ljustryck. Problemet är att när det blir ljust och mörkt i samma scen, vilket man försöker att kompensera för genom att dynamiskt arbeta med gamman för att få mera tryck i det ljusa. Som sagt, på det stora hela gör Irisen. i W500 ett bra jobb utan att vara för aggressiv.

Bildprocessingen är som förväntat mycket bra och den hanterar sämre signaler förmånligt.

På det stora hela så presterar W500 mycket bra och är verkligen en bomb i sin prisklass. Den har en del styrkor som ligger flera prisklasser upp, men som komplett produkt rår den kanske inte riktigt på de bästa 720p LCD projektorerna men å andra sidan är den avsevärt billigare också. Bilden är som jag tidigare nämnt väl avägd och den drar inte iväg för långt i någon färg och blir inte övermättad, den är också relativt bra out of the box vilket jag tycker är viktigt i denna prisklass. Jag kan inte annat än att rekommendera denna projektor om man tittar i prisklassen runt 10 000kr!Skriven av:
Mattias Hjelmstedt

Publicerad: 2007-05-25
Uppdaterad: 2007-05-28