Component - för entusiaster av ljud och bild.

Mitsubishi HC5000

Först ut att presentera en projektor med Epsons 0.74-inch C2FINE™ 1920 x 1080 LCD-paneler var Mitsubishi HC5000, vilken introducerades redan i september 2006.

Detta var även den första true HD-projektorn, dvs en projektor med en upplösning på 1920x1080, som såldes för under 40 000 kronor, eller närmare bestämmt 37 900:-. Riktpriset är idag 30 000 kronor.

HC5000 blev genast en storsäljare, inte endast på grund av priset utan även baserat på det otroligt låga fläktljudet och en mycket bra skärpa.

Mitsubishi HC5000

Design
HC5000 är en mycket aerodynamiskt designad projektor, och har i princip inga släktdrag med sina DLP-kusiner. Linsen är helt och hållet inkapslad i chassiet, och sticker inte ut på något vis. Linsen har en throw ratio på 1.6:1, och alla funktioner (zoom, fokus och horisontell/vertikal lensshift) är motoriserade. Mitsubishi har implementerat den motoriserade linsen på ett föredömligt vis, och stegen är betydligt finare än på många andra projektorer vi har testat. Stegningen ökar dessutom när man håller knappen på fjärrkontrollen inne, så att det går att snabbt grovjustera för att senare finjustera med enskilda knapptryckningar.

HC5000 använder sig av en avancerad, automatisk iris med gammakompensation för att begränsa ljusflödet och ytterligare öka svärtedjupet. Irisen är något som alla de tre testdeltagarna har gemensamt, dock är inte implementationen densamma.

Förenklat beskrivet fungerar tekniken genom att genomsnittsnivån för ljusflöde mäts i varje scen, och därefter förändras irisens öppning för att maximera kontrasten. Då inte irisen förändras vid varje bildruta kan det medföra att det går att se en viss effekt av skiftningar i bildens ljusflöde vid snabba växlingar mellan mörka bilder med växlande ljusa inslag, t ex billyktor som passerar i mörkret. Denna effekt passerar för de allra flesta helt obemärkt förbi, och är inte heller något man ska leta efter. Det kan dock vara bra att känna till om det är något man har observerat och undrar över.

Fjärrkontrollen är belyst och har flera direktval till vissa utvalda inställningar.

Ingångar
HC5000 är mycket välutrustad när det gäller ingångar, och har något så ovanligt som både en DVI- och HDMI-ingång. Utöver detta klarar den RGB H/V (via D-sub) och har naturligtvis även både S-video- och kompositingångar.

HC5000 klarar att ta emot 1080p/24, vilket är mycket bra då detta ofta är det originalformat som HD-filmer är inspelat i och man då kan hoppa över onödiga, och ofta bildförsämrande steg i bildprocessningen.

Mitsubishi HC5000

Menyer och inställningsmöjligheter
De som har sett menyerna på tidigare Mitsubishi-projektorer, t ex HC-3000/3100, kommer här att känna igen sig helt och hållet. Menyerna är indelade i fyra kategorier, nämligen: Image, Installation, Feature och Info. Jag kommer att koncentrera mig på de inställningsmöjligheter man har för att ställa bilden så att den blir så korrekt som möjligt.

Dessa inställningsmöjligheter hittar vi på denna projektor under Image. Där finns det förutom de vanliga inställningsmöjligheterna separata inställningsmöjligheter för RGB, kontrast och brightness, samt möjlighet att ställa gammakurvan för RGB High, Mid eller Low. Detta ger sammantaget mycket bra möjligheter att ställa in en korrekt gråskala.

Dessvärre finns inga justeringsmöjligheter för att ändra färgspektrumet på ett korrekt vis. Detta är även en av de stora akilleshälarna med denna projektor, mer om det senare.

Prestanda före och efter kalibrering
Med fabriksinställningarna hade HC5000 en alldeles för kall färgtemperatur i bildens mörkare områden. Detta påverkar t ex svärtan att bli mer blåtonad, men ger även andra begränsningar i upplevd bildkvalitet. Ur kartongen var bildens färgtemperatur i princip endast acceptabel i de allra ljusaste delarna av bilden, men som ni kan se i bilden föll temperaturen med stigande ljusflöde.

Medeltemperaturen var 8338 Kelvin, jämfört med de runt 6500 Kelvin som är uppsatt som standard. Efter kalibrering uppnåddes en nära perfekt färgtemperatur över hela gråskalan, från mörkt till ljust.

Mitsubishi HC5000 Före kalibrering.

Mitsubishi HC5000 Efter kalibrering.

Gråskalan ur kartong var lång ifrån korrekt, och behövde en hel del justering. Med de tillgängliga inställningsfunktionerna i menyn kunde den justeras till nära perfektion. Gråskalan är en mycket viktig del i hur intensiteten och ljusflödet i en bild upplevs, samt ger förutsättningen för att hantera dynamik och intensitet i färger beroende på ljusflöde på ett korrekt vis.

Mitsubishi HC5000 Före kalibrering.

Mitsubishi HC5000 Efter kalibrering.

Gammakurvan ser bra ut och är normal för klassen. Det enda som är anmärkningsvärt är att de låga områdena, nära svart, inte har speciellt bra åtskillnad mellan varandra. Detta får till följd att olika nivåer av mycket mörka områden får ett och samma ljusflöde, vilket minskar djupet i bilden. Inte ens efter kalibrering lyckades vi höja botten på kurvan, däremot lyckades vi jämna ut den i det känsliga området mellan 40 och 80 IRE. Möjligheten att återge detaljer i mörka områden av bilden är en av två svagheter med denna display.

Mitsubishi HC5000 Före kalibrering.

Mitsubishi HC5000 Efter kalibrering.

Färgspektrumet var ordentligt översaturerat, vilket till en viss del kunde justeras med huvudreglagen för färg och saturation. Däremot finns det inga möjligheter att justera individuella primärer och sekundärer, vilket är den andra av två svagheter med denna display.

Mitsubishi HC5000 Före kalibrering vs efter kalibrering. Klicka på bilden för en större version!

Subjektiva åsikter om projektorn
Innan jag kalibrerar en projektor för första gången brukar jag alltid titta på film ett tag för att bilda mig en uppfattning om vilka eventuella svagheter och styrkor som finns. Under dessa pass brukar jag alltid föra anteckningar, och de enda anteckningar jag hade från HC5000 var ”oerhört skarp” och ”mycket, mycket tyst”.

Det första man slås av när man tittar på film med HC5000 är den troligtvis skärpan som presteras. Mörka scener som slagsmålet mot de hemska insekterna i Peter Jacksons King Kong (HD DVD) presenteras med för LCD bra svärta och klart godkänd kontrast. Vissa av dessa scener som tenderar att vara mörka ett längre tag ger den långsamma irisen på HC5000 chansen att sluta sig helt och prestera maximal kontrast. När detta inträffar så inträder ett stort lugn i bilden och ett leende på läpparna växer fram, tyvärr försvinner som tidigare nämnt detaljer när projektorn når sitt bottenläge med irisen.

Här skulle jag som användare ha önskat en bättre gammahantering, som kunde lyfta upp detaljerna ytterligare en aning för att ge ett större bilddjup. Jag hade även önskat en lite snabbare iris som kan ge den svärta och kontrast som t ex DLP-projektorer har i fler scener. Jag har dock förståelse för Mitsubishis val, eftersom irisen för det mesta jobbar väldigt obemärkt. Min önskan är dock att kunna ställa irisen manuellt för att kunna uppnå både en bättre färghantering, likväl som en bättre dynamik nära svart och istället offra något av ljusflödet.

Färgåtergivningen tenderar att bli något tintad åt det rödbruna hållet (och drar något åt magenta vid låga IRE), men det är ingen katastrof om man inte är mycket noga med hur filmen ska återges. Det finns betydligt värre displayer på marknaden, som dessutom är mycket populära. Färgåtergivningen är som sagt, tillsammans med detaljer nära svart, det enda som man kan anmärka på med denna projektor.

Exempel på hur färgerna förskjuts lite är t ex i ”King Kong” där djungeln i vissa partier får en viss ton av höstfärger i stället för den fräscha, gröna regnskogsgrönska som det ska vara. I ”Chronicles of Riddick” (HD DVD) får askan på Crematoria en något mer grå ton, och i ”2 fast 2 Furious” (HD DVD) så skiftar kläder i vissa scener mot lila i stället för att vara grå.

En fråga jag ofta får svara på runt projektorer är hur de låter... Inte så konstig som det först verkar, utan det är ofta fläktljudet som man undrar över. I fallet med HC5000 är det i det låga lampläget den i särklass tystaste projektorn jag har testat.

Betyg
Bildkvalitet ****
Funktionalitet *****
Användning ****
Fläktljud ******
Kvalitetsintryck *****
Totalbetyg *****

Upplösning 1920 x 1080
Ljusstyrka 1000 ANSI-lumen
Kontrast 10 000:1
Fläktljud 19 dB
Lamptid 5000 timmar
Rekommenderat pris 37 900 kr

Importör: Mitsubishi

+
Bra deinterlacing och skalning, vilket ger exceptionell skärpa för HD-material
Mycket lågt fläktljud i det låga lampläget
Bra ljusflöde

-
Ingen möjlighet för korrekt inställning av färger
Dålig återgivning av detaljer i områden nära svart
Sämst svärta av de testade projektorernaSkriven av:
Pär Hörnell

Publicerad: 2007-07-27
Uppdaterad: 2007-07-29