Component - för entusiaster av ljud och bild.

Panasonic PT-AE1000E

Panasonic var inte långt efter Mitsubishi att presentera sin modell som har samma 0.74-inch C2FINE™ 1920 x 1080 LCD-paneler som HC5000. PT-AE1000 visades i Tyskland under oktober 2006, bl a med en kurs riktad till specialinbjudna återförsäljare.

Panasonic marknadsför sig bl a med att nämna att de har haft samarbete med David Bernstein, en ledande färgsättare till filmer i Hollywood. Panasonic har även en unik funktion som kallas waveform monitor. Detta är enkelt beskrivet ett oscilloskop för videosignaler, vilket möjliggör att kontrollen av inkommande signaler. Panasonic har idag ett riktpris på 43 900 kronor vilket med råge gör den till den dyraste av våra tre kombattanter.

Design
PT-AE1000 är inrymd i en robust, rektangulär och svart låda där linsen är placerad helt i mitten. Linsen sticker ut något och har justeringsmöjligheter för både skärpa och fokus, trots att detta även kan justeras elektroniskt. På toppen av chassiet har projektorn manuella inställningar för både horisontell och vertikal lensshift, vilken inte kan justeras på elektronisk väg. Ett nytt grepp är den lucka på sidan av chassiet som dolde alla knappar för justering och inställningar av menyer etc. om man förlagt fjärrkontrollen. En annan feature som var oväntad är det extra täcklock som kan köpas som tillbehör till projektorn. Detta fästs över chassiet och fungerar effektivt för att dölja kablar vid installation.

Panasonic PT-AE1000E

Den motoriserade linsen hoppar i ganska stora steg vid inställning via fjärrkontrollen, vilket resulterade i att jag i slutändan ändå var tvungen att justera den manuellt. Linsen har mycket stort omfång på hela 2.0:1, vilket ger mycket flexibla placeringsmöjligheter.

Panasonic håller även för sin 1080p-modell fast vid idén om "Smooth Screen Technology”. Smooth Screen är enkelt beskrivet en prismateknik som samtidigt som den omarrangerar pixlarna för att uppnå en diffusering så att screendoor inte uppstår – vilket resulterar i en mjukare bild –förbättrar den färgåtergivningen runt området där det normalt skulle ha varit svart pga screendoor-effekten. Huruvida detta fungerar råder delade meningar om, jag uppmanar er därför att själva titta och avgöra hur ni upplever denna funktion.

Den medföljande fjärrkontrollen är en bakgrundsbelyst och programmerbar.

Ingångar
PT-AE1000E är den mest välutrustade av våra kombattanter. Den har två HDMI-ingångar och en scartkontakt, samt ingångar för komponentvideo, VGA, S-video och komposit.

Projektorn sägs klara 1080p/24, men då jag inte har haft tillgång till en blålaser med den upplösningen har det inte kunnat testas.

Panasonic PT-AE1000E

Menyer och inställningsmöjligheter
Panasonic har till PT-AE1000E utvecklat ett för mig nytt menysystem. Det finns fem huvudmenyer: Picture, Position, Language (16 olika val, inklusive svenska), Lens Control och Option.

Jag kommer som tidigare att koncentrera mig på de inställningsmöjligheter man har för att ställa bilden så att den blir så korrekt som möjligt. Dessa inställningsmöjligheter hittar vi på denna projektor under Picture och Advanced.

Där finns det förutom de vanliga inställningsmöjligheterna separata inställningsmöjligheter för RGB, kontrast och brightness, samt möjlighet till att ställa gammakurvan, men endast för alla tre färger i tre segment:High, Mid och Low. Detta ska sammantaget ge godkända möjligheter till att ställa en korrekt gråskala. Dessvärre finns inga justeringsmöjligheter för att ändra färgspektrumet på ett korrekt vis. Detta är även det absolut största problemet med denna projektor, mer om det senare.

En unik funktion som Panasonic hittills är ensamma om är att kunna åskådliggöra signalen genom en så kallad ”waveform monitor”. Detta är enkelt beskrivet ett inbyggt oscilloskop för videosignaler. Detta skulle kunna underlätta kalibrering och utöka funktionaliteten. Som det är implementerat i denna version är det ett intressant verktyg för att studera och säkerställa nivån hos de kalibreringsskivor som används för inställningar. Tyvärr kunde bilden inte förbättras, eller ställas till en mer korrekt nivå, med hjälp av detta verktyg. Det var dock möjligt att säkerställa maximal dynamik, samt undersöka om de källor som var kopplade till projektorn var korrekta eller ej.

Prestanda före och efter kalibrering
Panasonic PT-AE1000E har en relativt bra färgtemperatur direkt ur kartongen, efter kalibrering uppvisar den dock ett bättre genomsnittligt värde från svart till vitt.

Panasonic PT-AE1000E Före kalibrering.

Panasonic PT-AE1000E Efter kalibrering.

Färgtemperaturens jämnhet förklaras av att färgerna i gråskalan var relativt väl balanserade ur kartong, även om gråskalan inte var helt korrekt, och behövde en hel del justering för att nå balans. Vid denna justering blev det tydligt att separata inställningsmöjligheter för RGB-gamma saknades. Att gråskalan var mer tidskrävande kan sannolikt härröras till hur irisen arbetar med sin gammakompensation beroende på IRE-nivå.

Panasonic PT-AE1000E Före kalibrering.

Panasonic PT-AE1000E Efter kalibrering.

Gammakurvan ser inte bra ut, utan är både svajig och har en för flack och rak stigning. Detta får till följd att bilden känns platt, och saknar dynamik. Likt HC5000 har PT-AE1000E problem med att de låga områdena, nära svart, inte har speciellt bra åtskillnad mellan varandra. Detta får till följd att olika nivåer av mycket mörka områden får ett och samma ljusflöde, vilket minskar djupet i bilden. Här lyckades vi dock höja botten på kurvan, däremot lyckades vi inte jämna ut kurvan och sänka den flacka lutningen i det känsliga området 40–80 IRE.

Möjligheten att återge detaljer i mörka områden av bilden är en av flera tydliga svagheter med denna display.

Panasonic PT-AE1000E Före kalibrering.

Panasonic PT-AE1000E Efter kalibrering.

Det kanske mest påtagliga med denna projektor är att den inte bara är översaturerad, utan även att färgkoordinaterna inte kan synkroniseras runt D65. Detta innebär att färgdekodern enligt våra mätningar i sitt grundutförande inte arbetar fullt korrekt. Efter kalibrering lyckades vi få primärer och sekundärer att synkronisera, men inte i D65, utan vid en helt annan punkt i gamuten.

Panasonic PT-AE1000E Före kalibrering vs efter kalibrering. Klicka på bilden för en större version!

Det är inte ofta jag har anledning att säga att en projektor inte behöver kalibreras, eller att den är bättre utan kalibrering. Men efter att ha gått igenom mina intryck av bilden direkt ur kartongen, samt efter kalibrering, så kommer jag fram till följande slutsats. Panasonic PT-AE1000E mår generellt bättre, och ger en för ögat mer tillfredställande bild, om man låter bli gråskala och färgkalibrering.

Som alla displayer ska den dock justeras för maximal dynamik, via inställningar av kontrast och brightness. Detta utförs förslagsvis med t ex Digital Video Essentials.

Subjektiva åsikter om bilden
Det första som slår en vid en första jämförelse med HC5000 är att kontrasten som PT-AE1000E visar är betydligt högre. Här återfinns en för klassen mycket god svärta och mörka scener får ett bra djup, även om alla detaljer (liksom hos HC5000) inte syns i den djupaste svärtan.

Om vi t ex jämför med den tidigare recenserade HC5000, som uppvisade liknande kontrastsiffror, så upplevs Panasonic definitivt som att den har EN djupare svärta. I scenen med insekterna i ”King Kong” är detta mycket tydligt, Panasonic har en klart bättre svartnivå, men hamnar däremot på efterkälken när det gäller detaljer och djup i bilden. Vad jag menar är att även om Panasonic PT-AE1000E har en avsevärt djupare svartnivå än t ex HC5000, så upplevs inte bilden som lika tredimensionell. Detta förklaras sannolikt av att intensiteten (ljusflödet) för RGB inte förändras mellan svart och vitt på ett korrekt vis. Detta är även tydligt vid flera parallella jämförelser av många scener i ett stort antal olika filmer (t ex ”Superman Returns”, ”Hulk”, ”U-571”, ”Serenity”, ”Swordfish”, ”Batman Returns”, ”V for Vendetta” etc.). I valet mellan absolut svärta och 3D-djup i bilden så vinner Panasonic klassen med svärta över HC5000, men den inte har samma djup i bilden som någon av sina motståndare. Detta kunde sannolikt justeras med en bättre gammahantering.

Även detaljer i bilden hos PT-AE1000E upplevs som mindre skarpa än sina motståndare. Troligtvis beror detta till största delen av smoothscreen, men kan även härledas till att deinterlaceing och skalning inte är lika väl utförd som HC5000.

Men det enskilt största problemet med PT-AE1000E är dock färghanteringen, det står klart i en jämförelse med både HC5000 och TW-1000. Vi kan ta en klassisk scen som t ex inledningsscenen till ”Sagan om Ringen” när Frodo sitter under trädet. Båda motståndarna målar upp denna scen med mycket fina färger där gräset har en djup naturlig grön färg. Även Panasonic målar upp denna scen trovärdigt och naturligt, dock kan man observera hur gräset och andra element i bilden drar mot en gul/brun ton.

Även om Panasonic PT-AE1000E har en avsevärt djupare svartnivå än t ex HC5000 är alltså både färghantering, tredimensionalitet och skärpa inte lika bra som hos sina motståndare. Som tidigare nämnt så är denna projektor att föredra i sitt utförande ur kartongen, om ni gillar vad ni ser så är detta en projektor för er.

Betyg
Bildkvalitet **
Funktionalitet ****
Användning ***
Fläktljud *****
Kvalitetsintryck *****
Totalbetyg ***

Upplösning 1920 x 1080
Ljusstyrka 1100 ANSI-lumen
Kontrast 11 000:1
Fläktljud 22 dB
Lamptid ?
Rekommenderat pris 43 900 kr

Importör: AVD Technology

+
Bra svärta
Lågt fläktljud
Bra flexibilitet på placering och optik
Många ingångar
Bra tänkt med ”waveform monitor”

-
Dålig färghantering
Dålig gammahantering
Dåliga inställningsmöjligheter för gamma och färg
Synd att inte ”waveform monitor”-funktionen var mer användbar


Skriven av:
Pär Hörnell

Publicerad: 2007-07-27
Uppdaterad: 2007-07-30