Component - för entusiaster av ljud och bild.

Pioneer PDP-6090H, generation 9!

För lite mindre än ett år sedan skrev jag en review av Pioneers G8 skärmar och nu är det dags för generation 9 och därmed så är det även dags för en ny review också. Det blir en del återupprepningar i denna review, eftersom mycket av det jag skrev runt G8 fortfarande är ytterst relevant för G9 också.

Precis som när det gällde min G8 review så kommer även denna review att vara relativt teknisk, men den behöver vara det för att förklara alla delar som dessa TV-apparaterna gör rätt, även mot sina föregångare. Jag kommer att försöka förklara så mycket jag kan om de olika tekniska termerna under reviewns gång.Bakgrund
När Pioneer lanserade sin generation åtta (g8) serie så introducerade de ett antal nya uppgraderingar på sina plasmor. Lanseringen av G8 gick under namnet ”Project KURO”, där ”kuro” betyder ”svart” på japanska, namnet är satt för den förbättring i svärta som Pioneer introducerade med G8. Enligt Pioneers egna specifikationer så hade deras svartnivå sänkts med 80% sedan generation 7 och det är inte ett litet hopp.

Utöver förbättrad svartnivå så hade Pioneer arbetat hårt på att förbättra bildhanteringen samt att se till att skärmarna kunde bli helt färgkorrekta. Det var inga små utsagor, då de flesta platt-TV traditionellt har dragits med horribel bildhantering samt att de är långt ifrån korrekta i färgerna. Pioneer tog även fram ett nytt filter som kallades ”Direct colour filter II” vilket hjälpte kontrasten och motverkade reflexer i ljusa rum.

ISFccc är återigen en funktion jag vill framhäva. Pioneer har speciella menyer för ISF-certifierade kalibrerare som med hjälp av mätutrustning från Sencore kan komma åt och kalibrera in TV’n på bästa möjliga sätt och samtidigt optimera varje apparat för det rum och det system de skall stå i.

Här kommer ett utdrag ur min förra review:
”När man gör film så sitter man på referensmonitorer som är korrekta och alla produktionsbeslut om hur bilden ska se ut görs på dessa monitorer. Varför i hela fridens namn ska man bygga en produkt som frångår de standarderna? Det enda man lyckas göra är att göra bilden felaktig mot hur filmmakarna hade tänkt sig att den skulle se ut och de två största orsakerna till varför är: 1) Okunskap, det är många gånger nedslående att prata med en del tillverkare för de vet helt enkelt inte att det faktiskt finns standarder för bild… 2) Marknadsföring, “varför ska våran skärm se ut som alla andras”. Tillverkarna vill att deras skärmar ska sticka ut på ett show-room så att de säljer flera, därför väljer de medvetet att frångå en korrekt bild. Det borde dock inte vara så svårt för dom att faktiskt se till att ge användarna i alla fall möjligheten till en korrekt som ett andra alternativ. Pioneer har, med G8, som första större tillverkare tagit fasta på detta, de har en “show-room anpassad” out of the box bild men sen har de möjligheten till att bli helt korrekt kalibrerade enligt standarderna. ”

Om man så här i efterhand skulle ha något att anmärka på när det gäller G8, så skulle det vara att man kunde önska en ännu lite högre färgkorrekthet i primärfärgerna, som dock på G8 var bättre än så gott som alla andra TV-apparater som vi har testat. Punkt nummer två var att gammakurvan (mer om vad det betyder senare i reviewn) var lite för hög i botten med följande resultat att man kunde tappa lite information i de mörkaste partierna av bilden. Den tredje saken var att G8 inte pixelmappade mot HD källor, utan hade en overscan på ca: 5% vilket gjorde att man stretchade bilden lite.

Trots de småsakerna så är G8 fortfarande den absolut bästa TV’n på marknaden i samband med att jag skriver denna review. Det har inte kommit ut någon annan TV från någon annan tillverkare som ens kommit i närheten av den totalbild som G8 ger.

Även G9 kallas för KURO och bygger vidare på det som Pioneer lanserade med G8, dvs fokus på svärta och bästa möjliga bild i förhållande till standarderna. Kontrasten ska ha förbättrats avsevärt, med upp till fem gånger djupare svärta än vad G8 serien har. Utöver det så kommer G9 enbart i storlekarna 50 och 60 tum samt enbart med FullHD (1920 x 1080 pixlar) paneler. Direct Colour filtret är också uppgraderat för att ytterliggare förbättra kontrasten i ljusa och mörka rum och kallas numera för III+.

G9 är också något slimmare i desigen än tidigare och bygger under 10cm i djup mot tidigare drygt 12 cm.

Out of the box
Skärmen är i Pioneers anda trogen mycket snygg, den ser faktiskt så gott som identiska ut med sina föregångare.

En sak som är helt nytt på G9, eller i alla fall på H modellerna, är att de har ett nydesignat användargränssnitt som är mera lättnavigerat än tidigare.

Det finns en ny meny (igen, enbart H modellerna) som kallas ”tools” där man kan få fram en ny snabbnavigation som man kan välja olika snabbinställningar i. Man kan även lägga upp favoritfunktioner i snabbnavigationen, vilket ger en enklare användning av TV’n.

Prestanda
Out of the box i sina standardlägen är skärmen inte speciellt bra, den har alla s.k. bildförbättrare påslagna samt att den har en alldeles för blå bild. Jag rekommenderar ingen att köra dessa skärmar i sina standardlägen, då de mäter uppåt 10 000 kelvin i dessa.

Valet av dessa standardlägen är inte förvånande, då Pioneer liksom alla andra tillverkare vet att på de flesta ställen deras skärmar ställs upp på så kommer återförsäljarna inte att göra något annat än att ta upp dem ur kartongen och sen ställa upp dem för visning. Ögat dras sedan automatiskt mot kontrastrika bilder vilket har gjort att tillverkarna överstyr sina skärmar för att få dem att sticka ut.

Inte heller är något av de förutbestämda färglägena speciellt korrekta, det som mäter bäst är deras varmaste läge som uppvisar en bild med ca: 10 % för mycket rött i sig. Det näst varmaste läget är redan det alldeles för blått och sen blir det bara värre ju högre upp man går.

Något som är nytt när det gäller H modellerna kommer det att komma ett nytt bildläge som heter ”pure” och det läget är det bästa läget jag sett från en TV out of the box. Det är väldigt korrekt på de flesta aspekterna men har en lite lägre gammakurva, drar lite åt rött och saknar lite dynamik i förhållande till när man kalibrerar den. Bilden saknar helt enkelt lite djup och känsla mot en ISF-kalibrering men är som jag nämnde ändå ett stort framsteg mot vad som tidigare varit möjligt ”out of the box”.

Färghantering
Färghantering innefattar många aspekter av bilden och är en av de delarna där de allra flesta tillverkare gör helt fel. Det finns idag perfekt definierade standarder för exakt hur en skärm ska bete sig, men som tidigare nämnt i denna artikel är det ytterst vanligt att detta inte följs.

Out of the box har G9, precis som de flesta andra TV-apparater, på tok för mycket av alla färger, deras gamut är extremt vid vilket ger en mycket övermättad bild. Vad som händer när man har för mycket av färgerna är att alla färger blir mycket djupare än vad som är tänkt när man spelar in materialen, det ger en bild som även om den är D65-kalibrerad ändå inte blir speciellt korrekt. Ett annat vanligt problem som det skapar är att man introducerar banding i bilden eftersom man i realiteten ”drar ut” färgerna över ett större spektrum än tänkt.

Ett annat problem är att färgerna ofta inte ligger korrekt i förhållande till varandra, vilket ger en felaktig avkodning i färghanteringen. Detta gör att färgerna helt enkelt hanteras fel i hela interna processningen av bilden.

På de flesta displayer har man inte någon möjlighet att åtgärda dessa problem, utan man får helt enkelt leva med att ha felaktiga färger. Pioneer däremot har ett CMS (colour management system) verktyg för att kunna korrigera detta. De har dock precis som på G8 faktiskt lagt med en optimerad färghantering själva. Denna optimerade färghantering är faktiskt förbättrad mot hur den var på G8 och mäter faktiskt HELT perfekt på både röd och grön primärfärg enligt HDTV-standarden. Den är faktiskt på decimalen korrekt på de två färgerna, vilket är riktigt imponerande. Den blåa färgen är dock aningen undermättad, men den är ändå aningen mer mättad än den var på G8. Så här i färghanteringen så har Pioneer tagit en bra produkt i G8 och förbättrat den till näst intill perfektion.Precis som i G8 finns ett problem dock kvar när man kör det bättre färgläget och det är att eftersom den inte i grundläget är korrekt gråskalekalibrerad så ligger sekundära färgerna fel och man får därav en felaktig avkodning. Vilket leder till att TV’n tolkar inkommande färghanteringen lite fel.

Efter kalibrering faller dock sekundära färgerna på plats i så gott som perfektion. En av de sakerna som dock ofta missas när man ställer in färg, vilket är vanligare än inte, är att färgkoordinaterna befinner sig i ett 3D spektrum och inte en 2D skala som det vanligtvis visas i. Det som inte visas i ett CIE-diagram såsom de vi använder i denna review är hur mycket luminans det finns i färgerna. Det är som nämnt vanligt att man via ett CMS kan få till att koordinaterna ligger korrekt enligt CIE-diagrammet men att bilden inte ser ut att vara korrekt ändå, det vanliga är då att man helt enkelt har fel luminansvärden på färgerna. (luminans är det samma som ljusstyrka och är ett mått för hur mycket ljus man har i färgerna)

Det är inte heller helt enkelt att kalibrera in luminansvärdena då många displayer med CMS verktyg inte har möjligheten att separat ställa luminansen för färgerna. Pioneers G9 skärmar ligger dock precis som G8 nästan helt spot on på luminanserna för färgerna också, vilket återigen är mycket imponerande. Färgerna ligger med andra ord korrekt i hela 3D-spektrumet, vilket då ger en helt korrekt färghantering.

Gråskalekalibrering
Först lite information om det ni läser: När man kalibrerar gråskala så gör man det i olika ljusintensitetsnivåer då olika nyanser av grått alltid innehåller alla tre primärfärgerna. Man gör det vanligtvis i steg om 10, där man börjar på 0IRE (som står för noll ljus i bilden) och sen upp till 100IRE (som står för 100 % ljus i bilden).

Som tidigare nämnts i denna artikel så är Pioneerskärmen inte så korrekt i gråskalan out of the box. Däremot kan man med mätverktyg mäta upp gråskalan och sedan balansera in den korrekt. Pioneer ger en alla verktyg man kan tänkas vilja ha för att kunna ställa in den korrekt och via ISF menyerna kan man även korrigera gammakurvorna till fullo. (mer om det lite senare).

Att kalibrera Pioneers G9 är, precis som det var med G8,en fröjd, de är en av de få displayerna som håller koll och separerar låga och höga IRE. När man korrekt kalibrerat skärmen vid tex 80IRE och sen kalibrerar in den vid tex 30IRE så håller skärmen isär datat och flyttar därmed inte på de höga IRE. Detta gör att när man fått en perfekt kalibrering i höga och sen låga behöver man inte fortsätta med att i inkrement behöva gå upp och ner i skalan, vilket är det vanliga.

Den uppvisar också ett rätt vanligt förekommande problem, den har kontrasten ställd för högt. Vad som händer är att alla färgerna i skärmen inte orkar med hela vägen upp till 100IRE vilket då gör att man inte får en korrekt färghantering hela vägen. Detta var dock relativt enkelt åtgärdat via att man sänkte ner kontrasten tills alla färger orkar hela vägen.

Jämför man med LX608D, som är föregångaren till LX-609H, så har Pioneer åtgärdat så att kontrasten kan hållas högre nu för den behövdes dras ner till i princip hälften på 608D. Nu så behöver man bara åtgärda den några steg ner, vilket ger ett högre ljustryck från skärmen än vad man fick tidigare.

Efter kalibrering så trackar skärmen extremt väl, vilket inte är att säga lite om hur väl Pioneer har implementerat sina kalibreringsfunktioner. Vad som är rekommenderat inom ISF är att en display trackar inom dE4 (dE är ett värde för att visa hur långt man är från referenspunkten d65 i ett 3D spektrum). En display som trackar nedåt dE2 i hela skalan från 30IRE till 100IRE anses att vara riktigt bra, något som ytterst få TV-apparater brukar lyckas med. 6090H trackar dE1 och under i hela skalan från 30 till 100IRE, men är även ytterst korrekt hela vägen ner till 10IRE.

Pureläget som kommer att vara en grundinställning på H-serien är riktigt bra, men lite för varm. Men för att vara out of the box så måste det ses som ypperligt, även om det blir bättre vid kalibrering.Diagrammet ovan visar referenssträcket med den gula linjen, den svarta är efter kalibrering och den röda är pure-läget. Som jag skrev tidigare så blir den oerhört korrekt i gråskalan efter kalibrering och ligger så gott som spot on från 20IRE till 100IRE, men även nere vid 10IRE är den väldigt korrekt.

Gamma
Gamma är en av de viktigaste aspekterna för att få till en bra bild, gamma är något som ligger kvar sen CRT och analoga världen, då CRT arbetar långsammare i mörka partier än ljusa och det är något man behövde då ta hänsyn till när man filmar. Det optimala är med andra ord att ha en display som helt simulerar en CRT.

En av de sakerna som man kunde anmärka något på när det gällde G8 skärmarna var att deras gamma hade lite hyss för sig och det krävdes ISF-kalibrering för att ordentlig åtgärda det. För det första så var kontrasten generellt ställd för högt på skärmarna, vilket gjorde att de inte orkade driva på ordentligt i de ljusa partierna. Det gjorde att man trots kalibrering fick en S-formad gammakurva, sänkte man däremot kontrasten (neråt 20 på Full-HD versionerna) så fick man ordning på gamman och den blev väldigt homogen och fin. Ytterliggare ett litet irritationsmoment var att de gick lite för långsamt ur svart vid lägsta IRE, vilket resulterade i att de blev aningen för mörka i botten och man tappade därmed lite detalj i de mörkaste partierna i en film. Detta gick som jag tidigare skrev att åtgärda via ISF-menyerna, där man hade reglage för att kalibrera gamman. Men på en icke kalibrerad skärm så fick man leva med det.

Det är något Pioneer verkar ha blivit medvetna om, så på 6090H har de korrigerat gammakurvan i botten. Däremot har de överkompenserat aningen, vilket gör att den går lite för fort ur svart. Det är däremot att föredra då man på så vis inte tappar någon detalj. Vill även påpeka att det rör sig om en väldigt liten avvikelse och den har en bättre tracking på gamman än det mesta annat jag överhuvudtaget mätt upp. Detta kommer med all säkerhet även att kunna korrigeras till perfektion inne i ISF-menyerna för de som vill uppnå perfektion.

Jag nämnde det tidigare i reviewen, att LX-6090H håller ihop färgerna och gamman betydligt bättre än G8 när man har kontrasten ställd högre. Detta leder till att man får en ljusstarkare skärm helt enkelt.

Av de förinställda gammalägena så är det bara gamma 1 som är användbart. Gamma 2 som skärmen kommer förinställd på uppvisar en ganska kraftig S-formad kurva och jag rekommenderar ingen att använda den. Gamma 3 är en homogen kurva, men den är alldeles för ljus, dvs gammakurvan är för låg. (ca 2.0).

Pureläget ger en lite grundare gammakurva än vad man får kalibrerad, vilket gör att man tappar lite djup och 3D känsla i bilden. Men det är fortfarande bra.Den gula linjen representerar i detta fall en gamma på 2.5, vilket i ett ljusare rum är för högt. Att sikta på som referens är annars i vanliga fall ca: 2.2 men det gör inget om man har en lite djupare gamma än så. Kalibrerad så ligger 6090H’s gamma på ca 2.3 vilket måste anses som mycket bra, i pureläget så får man en lite sjunkande kurva som börjar lite högre än 2.2 men slutar nedåt 2.1. I botten runt 10IRE så ser man att den är lite ljusare, precis som jag skrev om tidigare i texten.En annan återgivning av gammakurva, som de flesta är vana att se. Detta är en kurva som visar att en display arbetar långsammare i svarta partier än ljusa och detta för att kompensera för hur man spelar in material och hur våra ögon uppfattar det. I fall kurvan inte är homogen i detta läge så får man helt enkelt ljusskillnader i bilden som inte är meningen.

Omdöme
Vill börja med att återkoppla lite till det jag skrev om G8:
”Jag har generellt varit lite återhållsam när det gäller bildkvalitet från s.k. platt-TV, de har inte rosat marknaden i bildkvalitet och har varit långt ifrån korrekta i hur de återger färg. Bildprocessingen har generellt sätt varit rent ut sagt värdelös, där processingen varit mera fokuserat på att försöka få bilden att se skarp och dynamisk ut än att försöka få till en korrekt hanterad bild.”

På denna front har det faktiskt hänt lite sen förra året. Flera andra märken har kommit ut med möjligheten till ISF-kalibrering och även har de valbara förinställningar som inte är helt totalkassa. Gamuten har även åtgärdats på flera stycken. De som kan vara gladast över detta tycker jag är ni konsumenter!

Även om flera av de andra tillverkarna har börjat inse att de inte kan fortsätta leverera undermåliga produkter har det till dags datum inte kommit någon skärm från en konkurrent till Pioneer som har kunnat hota G8. G8 är idag fortfarande den absolut bästa TV’n på marknaden och den kommer bara få se sig slagen av G9.

Pioneer slog knock-out på konkurrenterna G8 och med G9 så fortsätter de på den inslagna vägen. En kontrast som ska vara fem gånger djupare än tidigare, vilket jag dock inte kunde mäta då jag inte kunde reviewa skärmen i totalt mörker. (kommer en uppdatering om det) Det jag kunde konstatera var dock att den helt klart går djupare än tidigare. Det är så pass att Pioneer inte längre går ut med kontrastsiffror för G9.

Med G9 (6090H i detta fall) har Pioneer tagit det som var bra med G8 och förbättrat de få sakerna som behövdes. Detta resulterar i en solklar ny referensbild bland TV-apparater.

En sak som jag sett tidigare är att man ibland från tillverkare gått från en produkt som gjorde det mesta rätt till en ny produkt som introducerar mera fel. Detta eftersom man i vissa lägen prioriterar att sänka kostnaderna för att få ut skärmarna billigare på marknaden. När jag såg nya prisbilden på Pioneers G9 serie så var jag faktiskt lite orolig att de skulle ha skurit ner på lite av det som gjorde G8 så unika. Men som tur var så överbevisade Pioneer mig och överraskar med att faktiskt rätta till de småfel som fanns på G8 och göra en produkt som kan bli än mer korrekt än tidigare. Detta i kombination med en djupare svärta och enbart full-hd paneler borde ge konkurrenterna skrämselhicka.

Jag har sett exempel på konkurrerande displayer som levererar samma kontrastsiffror som Pioneer och där man fokuserar extremt på svärta, men om man glömmer bort alla andra aspekterna av bilden så kommer de ändå se ut som skräp. Även om de ser ut som skräp med bra svärta.

Färghanteringen har ytterliggare förbättrats och är nu i total referensklass, Pioneer har inte droppat bollen och gjort bort sig utan de behåller sin kunskap om standarderna och ger oss möjligheten att kalibrera dessa skärmar så att de på alla punkter möter kraven som standarderna sätter.

Pioneers skärmar må kosta något mer än vissa av konkurrenternas, men när man ser på prestanda kontra kostnad så skulle jag säga att de ligger bättre till med sin nya modell när de med G9 har justerat prisnivån till samma som flera av konkurrenterna. Men är man intresserad av en Pioneer tittar man nog främst inte på priset, utan den bild i referensklass som den genererar.

Jag kan inte annat än att ge en ordentlig rekommendation, Pioneer har återigen överträffat sig själva och lyckats toppa sin redan mycket bra G8 serie.


Skriven av:
Mattias Hjelmstedt

Publicerad: 2008-05-29
Uppdaterad: 2009-07-09