Component - för entusiaster av ljud och bild.

VideoEQ - equalizer för bilden!

Det är inte ovanligt att varken tv-apparater eller projektorer ger användaren (eller kalibreraren) tillgång till de reglage som behövs för att kunna justera in en optimal bild. En display som har bra grundegenskaper men samtidigt saknar justeringsmöjligheter för att kunna kontrollera dessa, ger trots allt ett resultat som är betydligt sämre än vad displayen i sig är kapabel till.

Det USA-baserade företaget AVFoundry har tagit fasta på detta problem och har nyligen släppt två stycken bildkorrigerings-processorer som visades på CES i januari 2010. Principen dessa använder bygger på att man korrigerar signalen mellan bildkälla och display så att de ”felaktigheter” som displayen i sig introducerar i bilden subtraheras bort. Principen är alltså identisk med hur en EQ (equalizer) fungerar i ljudsammanhang. Produkterna heter passande nog också VideoEQ.

Produkterna riktar sig till kunder som antingen har kunskaper och mätutrustning själva, eller som anlitar en professionell kalibrerare för att optimera sin display.Beskrivning
VideoEQ är en 1:1 HDMI processor, vilket innebär att den matar ut den korrigerade signalen på exakt samma format som matades in. Varken färgrymd, upplösning, bilder per sekund, interlaced/progressiv eller bitdjup påverkas av processorn. Vad som matas in matas ut. VideoEQ är också kompatibel med Deep color samt samtliga HD-ljudformat. Den interna bildprocessingen sker alltid med 10 bitars djup och reduceras alternativt expanderas på utgången för att matcha det bitdjup som insignalen för tillfället innehåller. Har man en display som stöder minst 10-bitars bitdjup minimeras därför färgbandning pga att hög upplösning på beräkningarna kan behållas hela vägen från VideoEQ fram till displayens panel.

Värt att notera är att eftersom en digital kommunikationslänk - såsom HDMI - har en begränsad dynamik, vilket gör att man aldrig kan förstärka en egenskap i bilden, som i bildskärmen redan är utstyrd till max. Man kan följaktligen inte addera ökad mättnad hos en urvattnad färg. Däremot kan man hämta hem en övermättad färg.

Enheten har två lysdioder, där en indikerar av/på och den andra indikerar giltig HDMI kommunikation genom enheten. Båda lysdioderna går att stänga av via programmeringsinterfacet för att inte störa i en mörklagd miljö.Produkten finns i två varianter
VideoEQ innehåller EQ för röd, grön och blå, vilket ger användaren möjlighet att att justera gråskala (färgtemperatur) och gammahantering. VideoEQ innehåller 4 låsta val med fördefinierade gammakurvor, samt en konfigurerbar minnesplats. VideoEQ Pro innehåller förutom ovanstående även en tredimensionell CMS (Color Management System). Den ger möjlighet att justera toning, mättnad och intensitet helt individuellt hos både primärer och sekundärer. VideoEQ Pro innehåller 4 låsta val med fördefinierade gammakurvor, samt 4 konfigurerbara minnesplatser. VideoEQ Pro har även en elektrisk IR-ingång för att kunna växla mellan minnesplatserna via en IR-mottagare (ingår ej).

Användning och gränssnitt
Programmering av enheten sker via usb med hjälp av ett mycket enkelt och intuitivt program som kan köras på pc. Stöd för mac är i dagsläget okänt. Applikationen är uppdelad i tre flikar.

Första fliken innehåller information om ansluten EQ-enhet samt några generella val. Bland annat kan man tvinga VideoEQ att skicka ut data på 10-bitars format oavsett bitdjupet på ingående data. Därmed kan man behandla 8-bitars data, tex från en TV-box, med 10-bitars precision och sedan behålla den precisionen ända till displayen för att minimera posterisering (färgbandning). Fint!

Andra fliken hanterar gråskala/gamma.

Tredje fliken hanterar CMS.

Med hjälp av en rullningslist kan man i de två senare flikarna välja vilken minnesplats man vill jobba med.

Kalibrering
EQ för gråskala är uppdelad på 11 punkter för respektive röd, grön och blå och har en upplösning på 1024 steg (eftersom processorn jobbar med 10 bitar). Det finns också en EQ för luminans som då påverkar röd, grön och blå lika mycket.

Kompabilitet
För att prova signalkompabiliteten, testades en serie bildformat.
480i/60
480p/60
576i/50
576p/50
720p/50
720p/60
1080i/60
1080p/60
1080p/24
färgrymd RGB
färgrymd YCbCr 4:2:2
färgrymd YcPbPr 4:4:4
bitdjup 8 bit
bitdjup 10 bit
bitdjup 12 bit

Samtliga format hanterades utan problem. Den släpper också igenom WTW (whiter than white) och enligt uppgift BTB blacker than black). Tyvärr hanterar min projektor inte BTB korrekt, så det kunde inte verifieras.

I praktiken
För att bedömma funktionaliteten i praktiken utfördes en kalibrering i följande setup.
Bluray-spelare > av-receiver > VideoEQ Pro > projektor och dataformat som användes var YCbCr 4:4:4, 10-bit Deep color. För att se den förbättring som VideoEQ Pro kunde ge på aktuell projektor gjordes först en mätning av bildparametrarna, då projektorn endast justerats okulärt med hjälp av DVE (Digital Video Essentials).Direkt ut ur lådan, färgtemperatur inställd på 6500K och gamma val inställd på 2.5.

Justering av gråskala och gamma var ganska okomplicerat. Gamma höjdes till runt 2.35 och tracking prioriterades ned till IRE 20. Det enda man behövde ha i tanken var att varje justeringspunkt av de 11 eq-punkterna även påverkar omkringliggande punkter till viss del. Så man måste hela tiden kontrollera, och justera helheten av kurvorna i små omgångar i många iterationer. Man kan inte stega igenom testbilder från 0 till 100 och bara ratta in en punkt åt gången och sedan vara klar.Gråskalan och gammakurvan justerades inte in i absurdum, utan jag slutade när det trackade ”tillräckligt bra” för min smak. Ytterligare optimering är självklart möjligt för den som önskar. Begränsningen ligger inte i de tekniska möjligheterna utan i den tid man vill spendera!

Gamman höjdes från 2.2 upp till runt 2.35 vilket passar mitt ljusa vardagsrum bra på kvällstid.Färger justerade med DVE blåfilter. Färg-reglaget hamnade på -5.

Innan jag började kalibrera gamuten med VideoEQ Pro, ökades färgreglaget på projektorn till +2, så att samtliga intensiteter avsiktligt hamnade för högt. Detta eftersom VideoEQ Pro bara kan minska intensiteten, inte öka. Att kalibrera gamuten gick väldigt smidigt och tog inte särskilt lång tid. Så länge man höll sig inom rimliga justeringsintervall gick samtliga 18 färgparametrar att justera helt individuellt utan knepiga sidoeffekter, varken inom samma färg eller hos andra färger. Kan det bli enklare?Den enda färg som inte gick att få till riktigt perfekt var blå. Men det ligger i projektorns egenskaper, och inte i VideoEQ Pro. Så fort man började vrida in färgtonen mot rätt koordinat, tappade den snabbt i mättnad. Ovanstående var den bästa kompromiss jag fick till. dE på 1.5 får ändå anses vara bra nog.

Positivt med HDMI-implementationen är dock att VideoEQ Pro inte har några problem att driva en 12 meters kabel med 1080p60 och 36 bitars färgdjup. Bra krut i tranceivern med andra ord.

Sammanfattning
Efter en tids utvärdering framstår VideoEQ som en mycket kompetent, lättkalibrerad och upplevelsehöjande produkt. Med en VideoEQ i videokedjan tar man sig så nära en korrekt bildupplevelse som ens övriga utrustning medger. De färgnyanser - som omsorgsfullt jobbats fram av filmernas produktionsteam - kan nu återges på ett övertygande sätt. Att med ett knapptryck också kunna anpassa bilden efter rådande ljusförhållanden i rummet, utan att behöva tumma på färgkorrektheten, är ytterligare en välkommen bonus. För den som vill ha total färgkontroll över sin display, men saknar reglagen, är VideoEQ Pro ett prisvärt alternativ. JVC-ägare, ställ er i kö!

Utrustning som användes vid utvärdering och kalibrering:
Oppo BDP-83
Pioneer VSX-1018
JVC D-ILA HD-350
Euroscreen ReAct 80”
CalMAN V3.6
X-Rite Display LT
Noname HDMI-kablage mellan 2 och 12 meter.Skriven av:
Ludvig Sjöholm

Publicerad: 2010-03-22
Uppdaterad: 2010-03-23