Component - för entusiaster av ljud och bild.

Effekter av betraktningsvinkel

Ett av de största problemen med lcd-skärmar är betraktningsvinkeln och det glöms ofta bort hur stor inverkan den har på upplevelsen. Eller glöms och glöms – de flesta är nog inte medvetna om pass betydande den är.

En vanlig missuppfattning, som jag själ tyvärr bidragit till, är att det blir ”bäst” bild precis mitt framför en lcd-teve. Med tiden har jag blivit bättre på att observera fler och fler fenomen som hänger ihop med betraktningsvinkeln. De flesta förstår att bilden förändras ju mer man sneddar sin vinkel mot en lcd-display, men förändring är mer omfattande än så och det ser olika ut på olika paneler.

Att bilden kan blir sämre mitt framför teven i en rät betraktningsvinkel är ungefär lika vanligt som att rät vinkel är det optimala läget. Hos apparater från Samsung (och därmed även Sony) samt Sharp är det vanligare att du får bäst bild ifall du sitter precis just på snedden och tittar med cirka 10 - 20 graders vinkel mot teven.

Det finns inget givet facit utan det är något man behöver se från fall till fall. Vilka är då förändringarna?

Kontrasten försämras.
Vanligast är svärtan blir ljusare och även förändrar färg, till exempel drar mot mörkblå. Men även ljustyrkan (i cd/m2) hos vitt kan påverkas och vanligtvis sjunka.

Färgerna förändras.
Det kan ske på många sätt men om vi talar om färgrymden och primär- och sekundärfärger kan de ändras i alla tre dimensioner. Det vill säga mättnad (hur blek eller fyllig färgen är), färgton (nyansen, till exempel att grön blir mer limegrön) och intensiteten (ljusstyrkan på färgen). Ofta ändras en primärfärg mer än andra. Hos Sharp 700S-modellen skiftade rött och fick vid ganska tidiga vinklar en tydlig magentakaraktär, något som försvann med 705S-modellens bättre filter.

Gråskala/vitbalans ändras.
Vilket då hänger ihop med ovanstående. Påverkas luminansen hos en primärfärg påverkas gråskalan därefter. Ökar intensiteten hos blått sett från en vinkel skiftar också gråskalan i den vinkeln. Fast inte nödvändigtvis. Förändringarna kan vara komplicerade.

Gamma ändras.
Vanligast är att snittgamma sjunker ju längre ut i vinklarna man går. Luminanskurvan plattas ihop och tydligast är detta i mörka nyanser. Detta bidrar såklart till urblaskningseffekten. Men det förekommer också det omvända att gammavärdet ökar eller som jag ska visa senare, är för högt mitt framför i en rät vinkel.

Dynamiskt omfång förändras.
Hos flera lcd-apparater märker man av oväntade fenomen som att återgivningen av blacker-than-black och whiter-than-white skiljer sig med betraktningsvinkeln. Hela dynamiken skiftar mot svart eller mot vit beroende på vinkeln. Typiskt fenomen är att BTB lyfts fram medan ljusa nyanser/höga IRE klipps ju längre ut du går mot kanterna. Bara det faktum att du får olika vinkel mot tevens högra och vänstra kant ger synliga skillnader över bildytan. Kanten närmast sig kan till exempel ha sämre svärta än den bortre kanten.

Du läste rätt. Värdena för en lcd-teves brightness- och kontrastreglage kan alltså skilja sig åt med din betraktningsvinkel. Inte på alla paneler men på många. Så när du sitter med DVE och PLUGE och ska ställa in en lcd- teve, se till att göra det från rätt position!

Angående specade betraktningsvinklar
Tillverkarna själva anger optimistiska siffror som 170 grader eller 178 graders betraktningsvinkel. Då är det värt att tänka på att branschstandard för att ange betraktningsvinkel är när kontrasten mäter 10:1. Tio-till-ett. Värdet som tillverkarna använder i sin spec är alltså baserat på en helt oanvändbar bildupplevelse. Och det tar bara hänsyn till förändringen i ljusstyrka som kommer av en viss vinkel. Hur färger, vitbalans, gamma och dynamik påverkas framgår inte av denna värdelösa spec.

När det gäller betraktningsvinklar har en del tester, i bland annat Råd&Rön, börjat ange vinklar när kontrasten minskat med 50 procent och då får man ett värde på allt från 20 till 60 grader. Oklart ifall de endast mäter horisontellt eller inte, men ännu en gång tas det inte hänsyn till alla de andra försämringarna som kan ske med bilden.

Betraktningsvinkeln skiljer sig förstås också vertikalt och det kan vara väldigt varierande där. Till exempel har jag sett apparater som inte alls fungerar normalt ifall teven befinner sig högre upp än dina ögon vid soffposition samtidigt som teven blir bäst när den står på golvet (!) och där visar upp jämn gamma och gråskala mot soffpositionen.

Att redovisa betraktningsvinklar är ingen enkel match eftersom det finns så mycket som påverkas. Inte minst antagandet av att 0 grader rakt på skulle vara en optimal vinkel. Det kan ju vara så att skärmen som i tester får högt vinkelvärde faktiskt är sämre i en rät vinkel. Hur presenterar man den uppgiften? Vilka förändringar är acceptabla för färgrymd, gamma och gråskala? Och så vidare.

Extremfall nummer ett: Philips 46PFL9704
Philips plockar paneler här och var och där kan det variera med hur deras apparater svarar på olika vinklar. Ett av de mest extrema exemplen jag sett är 46PFL9704 med led-local dimming, som så långt jag förstår baseras på Sharps ASV-panelteknik. 46PFL9704 har direkta problem att återge skuggdetaljer ifall du sitter precis framför teven. Däremot har personen bredvid inte alls samma uppfattning.

Det lustiga resultatet (men också rätt typiska för fenomenet) är att när vi ska ställa in brightness med PLUGE eller med blinkande staplarna på Spears&Munsil-skivan eller AVSHD 709 så har vi dessutom olika uppfattningar vilket värde som korrekt sätter gränsen för svart. En tredje person som befinner sig på snedden och stående bredvid teven har ytterligare en uppfattning.

Mitt framför vill jag sätta brightness högt med ett värde på 60 från 50 i fabrik. Men då är det uppenbart att det är för högt. Vi får clouding och ser hur local dimming-dioderna pumpar fram och tillbaka över skärmen i en närmast psykedelisk formation. Oanvändbart men å andra sidan är det just vid 60 jag som sitter mitt framför teven får till gränsen för svart och korrekta skuggdetaljer.

Person #2 som sitter bredvid och har kring 20 graders betraktningsvinkel vill hålla brightnessreglaget på 50. Då får vi heller inga ljusfenomen. Mitt framför teven så är det då uppenbart att skuggdetaljerna är borta. Kyparen i DVE-restaurangen är kolsvart medan #2 anser att kyparen återges okey.

Person #3 anser att brightnessreglaget ska ned under 45 då bilden är urvattnad. Över 55 börjar ljusfenomenen framträda för honom.

Vi enas vid värdet 50 som en kompromiss. Mitt framför förlorar tittaren skuggdetaljer. #2 får en bra bild. #3 får en mildare bild och kan se PLUGE:s BTB-stapel närmast honom. Vi lyckas också minska våra upplevda skillnader genom att flytta teven högre upp eller längre ned så att ögonen vid sitthöjd är jämte bildpanelens över- eller underkant.

Gamman mätt utifrån de tre personernas vinklar ser ut som följer:


Vit kurva är gamma 2,2-referens, cyan kurva är snittgamma och gul är då point gamma. Mätutrustning är x-rite i1 Pro med programmet HCFR ställd på ”optimized regression” för gamma.

Rakt på är det uppenbart att skuggdetaljer sotas igen och att bilden generellt har en besvärlig kontrastkaraktär. Vid 20 graders vinkel snittar gamma på 2,35 och är bra efter omständigheterna. Här uppfattas bilden som mest normal. På snedden och stående är det tvärtemot hur det är att sitta precis framför. Skuggdetaljer framstår istället för tydligt och kontrastkaraktären är urvattnad.

Slutsats: 46PFL9704 är en teve där du ska hålla en viss betraktningsvinkel för att kunna få rätt sorts bildåtergivning. Vill du sitta centrerad mitt framför kan du få en vinkel genom att höja eller sänka apparaten.

Extremfall nummer två: LG 47SL9000
LG har egna fingrar i fabriker men det är oklart varifrån denna panel kommer. SL9000 är i alla fall en av 2009 års toppmodeller, led-belyst och med en välkänt blaskig svärta. Ifall du sitter fel vill säga.

Här är upplevelsen av ändrad betraktningsvinkel ungefär tvärtemot den hos Philips-teven. Mitt framför teven är upplevelsen som allra bäst. Mot sidorna förändras teven väldigt drastiskt: Djupsvärtan blir grådassig och färgerna blir väldigt annorlunda. Personer som sitter något på snedden ser en stor skillnad mellan tevens högra och vänstra sida. Gamma och kontrastkaraktären är däremot ungefär densamma. Upplevelsen av BTB och WTW ändras inte nämnvärt. Fast det överskuggas av alla andra förändringar.

Gamma ändras knappt när vi skiftar position i soffan mot LG 47SL9000...

...medan färger och gråskala skiftar rejält:Bilden balanserar överlag åt mera grönt eftersom gråskalan skiftar. Samtidigt förändras intensiteten hos blått och gult rejält och de rena färgerna återges verkligen annorlunda. Förändringen är märklig och en gissning är att tevens filter påverkar mer än önskvärt. SL8500-modellen ger samma ändring med grönare vitbalans men har inte alls den här effekten på färgernas intensitet.

Denna gång är mätaren en Hubble och programmet Calman. Mitt framför mäter djupsvärtan 0,27 cd/m2 med vitt i topp på 195 cd/m2, alltså ca 700:1 i kontrast. SL9000 har inte särskilt bra simultankontrast i grunden fast den ger behaglig bild på många andra sätt.

I soffpositionen bredvid är djupsvärtan grådassiga 0,57 cd/m2 med vitt i topp på 179 cd/m2, alltså ca 300:1 i kontrast. Det räcker med att flytta sig en plats åt höger eller vänster i soffan för att simultankontrasten ska halveras. Plus att färger och gråskala skiftar.

Slutsats
Med LG 47SL9000 ska du sitta precis framför teven. Personerna bredvid i soffan får en sämre bild som är grönare och blaskigare.

Betraktningsvinklar, sammanfattning

 • Tillverkarnas specar på betraktningsvinkel säger inte ett skvatt. Fast det visste vi redan.
 • Alla aspekter av färgåtergivningen kan förändras med betraktningsvinkeln
 • Rakt framför en lcd-teve är inte alltid den bästa positionen
 • En mild vinkel, kring 10 till 20 grader, kan lika gärna vara en förbättring som det är en försämring
 • Även om skillnaden är liten och försumbar i en del fall kommer tre personer i en tresitssoffa inte att få samma bildupplevelse från en lcd-teve
 • Korrekt inställning för brightness (gränsen för svart) och kontrast (gränsen för vitt) kan variera med betraktningsvinkeln
 • Prisklass är inget löfte om att betraktningsvinkeln skulle vara bättre eller sämre än någon annan apparat
 • Det finns få tumregler för vad i bilden som förändras med betraktningsvinkeln. Varje modell måste betraktas som unik
 • Hur stor effekt betraktningsvinkeln har på det som ändras går heller inte att gissa i förväg. Det måste mätas för varje modell
 • Även fast det är samma sorts lcd-panel i två olika modeller kan de ha olika filter, glas och plastskikt och därför svara olika mot betraktningsvinklar


 • > Forsätt att diskutera detta i forumet

  Publicerad: 2010-04-05
  Uppdaterad: 2010-04-05